Förtullning av paket med ankomstnummer AN | www.alandpost.ax

Förtullning av paket med ankomstnummer AN

Utrikes postpaket, dvs paket som fått ett AN-nummer, behöver förtullas inom 20 dagar från ankomstdatum innan de kan avhämtas eller levereras till adress. 

Försändelse under 22 €

Om värdet understiger 22 € kan du skicka en begäran om frisläppande utan förtullning till mariehamnstull@tulli.fi. Bifoga ankomstnummer
och redogörelse om värdet (t.ex. faktura eller orderbekräftelse).

Försändelse över 22 €

Om värdet överstiger 22 €, välj mellan förtullningsalternativ:

Egen förtullning via Tullens e-tjänst: https://asiointi.tulli.fi/

  • Välj importförtullning för privatperson eller företag
  • Åland Post meddelas automatiskt av Tullen efter att förtullningen är gjord och betald
  • Frågor angående importförtullning? Ring Tullens kundtjänst på telefon +358 295 5206

Åland Post sköter förtullningen åt dig

  • Åland Post erbjuder importförtullning enligt gällande prislista (pris från 32,24 €) + eventuell tullavgift och den moms som uppbärs av Tullen
  • Skicka ankomstnummer, orderfaktura och personnummer eller FO-nummer till spedition@alandpost.com

Samma dag som förtullning är gjord kan du hämta försändelsen från Postterminalen i Sviby. Vardagen efter genomförd förtullning skickas försändelsen till ditt postkontor, postombud, eller till utkörning. Om utkörning ingår görs ett utkörningsförsök följande vardag.

Förtullning över disk hos Tullen upphörde den 1 juni 2020

Tullen slutade med postpaketförtullning över disk för privatpersoner från och med den 1 juni 2020. Efter detta är det endast möjligt att förtulla finländska paket, samt frakt- och kurirförsändelser på plats vid Tullkontoret i Hamnterminalen. 

Information in English

Information regarding Customs clearance and import declaration in English: www.alandpost.ax/clearance

Anni Pellas Kundtjänst
Anni Pellas
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com