Förtullning och betalning av moms från den 1 juli 2021 | www.alandpost.ax

Förtullning och betalning av moms från den 1 juli 2021

En ny reform av mervärdesbeskattningen för e-handel trädde i kraft i hela EU den 1 juli 2021. Reformen innebär att alla varuförsändelser ska förtullas och mervärdesskatt ska betalas, även när det gäller varor med ett värde på 22 € eller mindre. Inrikesförsändelser från e-handlare som redovisar moms via skattegränsdeklaration (har skattegränsnummer) behöver inte förtullas.

Gör förtullningen på Tullens webbplats

När din försändelse kommer till Åland Post till ett tillfälligt lager skickar vi en ankomstavi till dig. När du har fått avin kan du förtulla din försändelse och betala momsen (mervärdesskatt) på Tullens webbplats.

Förtulla tidningar

Förändringen gäller även tidningar. Det innebär att tidningar du beställer från fasta Finland, från EU-länder och från länder utanför EU också behöver förtullas från och med den 1 juli.

Tidningar från fasta Finland och EU-länder

Tidningar från fasta Finland och EU-länder kommer vi att dela ut efter de ankommit till Åland. Information om hur du förtullar din tidning hittar du på Tullens webbplats.

Tidningar från länder utanför EU (tredjeland)

Tidningar från länder utanför EU (tredjeland) ska du förtulla som enskilda försändelser. När din tidning kommer till Åland skickar vi en ankomstavi till dig och du kan därefter förtulla tidningen på Tullens webbplats. När du gjort din förtullning kommer vi att dela ut tidningen till dig.

För mer information om förtullning av tidningar kontakta Tullen.

Moms och förtullning när du köper varor från länder utanför EU från och med den 1 juli 2021

När du köper en vara från en webbutik som finns i ett land utanför EU kommer du i vissa fall kunna betala momsen (mervärdesskatten) på din vara direkt i webbutiken då säljaren har ett IOSS-nummer. En säljare som har ett IOSS-nummer debiterar dig finsk moms direkt i samband med att du köper en vara och du behöver då inte betala moms i samband med förtullningen. Gäller försändelser där värdet är högst 150 €. Om säljaren inte har ett IOSS-nummer och när försändelsens värde är högre än 150 € sköter du förtullningen och betalningen av moms själv.

Det här gäller då säljaren har ett IOSS-nummer och du har betalat momsen i webbutiken:

  • Försändelsen måste förtullas. Även om du betalat moms i webbutiken ska du förtulla försändelsen när den kommer till Åland. Du behöver inte betala någon moms i samband med förtullningen då webbutikens IOSS-nummer anges.
     
  • Om Åland Post fått information om IOSS-nummer förmedlas informationen vidare till Tullen, du behöver då inte fylla i ett IOSS-nummer själv och betalar ingen moms när du gör förtullningen.
     
  • Om Åland Post inte får ett IOSS-nummer från säljaren ska du antingen själv ange IOSS-numret när du gör din förtullning eller betala momsen på nytt. Saknar du IOSS-numret kan du kontakta säljaren och be dem ge det till dig. Åland Post kan inte hjälpa dig med att få tag på IOSS-nummer.
     
  • Om varken Åland Post eller du själv får ett IOSS-nummer från säljaren blir du tvungen att betala momsen på nytt i samband med förtullningen för att Åland Post ska kunna lämna ut din försändelse. Efter att förtullningen är gjord kan du vända dig till säljaren för att be dem betala tillbaka momsen.

Kom ihåg, det är viktigt att du använder rätt mottagaruppgifter som namn, adress och mobilnummer i webbutiken när du gör ditt köp för att förtullnings- och aviseringsprocessen ska fungera smidigt.


Har du frågor?

För mer information om förändringarna från och med den 1 juli 2021 kontakta Tullen.