Störningar i posttrafiken till Ukraina, Ryssland, Belarus och Asien | www.alandpost.ax

Störningar i posttrafiken till Ukraina, Ryssland, Belarus och Asien

Ukraina
Postförsändelser skickas som vanligt iväg till Ukraina. Förseningar och problem kan dock uppstå med tanke på att läget snabbt kan förändras.

Ryssland och Belarus
Kriget i Ukraina påverkar förmedlingen av internationella försändelser. Från och med den 8 april 2022 avbryts all brev- och pakettrafik till och från Ryssland, samt till och från Belarus. Detta gäller tillsvidare, grundat på exceptionella omständigheter som anges i Världspostföreningen UPU:s avtal. Försändelser som inte kan levereras returneras till avsändaren. 

Asien
Kriget i Ukraina orsakar även förändringar i internationella flygresor. Det påverkar brev och paket, särskilt till Asien, som kan försenas eller blockeras. I synnerhet till Japan, Taiwan och Sydkorea är det förseningar.