Som fraktkund hos Åland Post erbjuds du alltid smidiga lösningar | www.alandpost.ax

Som fraktkund hos Åland Post erbjuds du alltid smidiga lösningar

Åland Post är alltid redo att ta emot dina uppdrag. Boka din frakt hos oss, vi har lösningar för alla dina transportbehov.

Boka dina frakter enkelt på webben

Har du regelbunda frakter inbokade hos oss?  Då hjälper vår webbaserade fraktbokning dig att boka, planera och hålla koll på dina transportbokningar. Där får transportledningen all nödvändig information och kan effektivt och i god tid planera in era upphämtningar och sköta resten av logistiken från dörr till dörr. För att öppna konto för fraktbokning, kontakta vår försäljning på telefon 018-636 684, epost: sales.logistics@alandpost.com, så berättar vi mera.

Till fraktbokningen

Läs det här innan du bokar!

Innan du bokar din transport med Åland Post finns det några saker som är viktiga att känna till:

Allmänna transportvillkor

För alla våra internationella uppdrag gäller Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB 2015. Här kan du ladda ner pdf

För alla våra inrikes uppdrag gäller Lagen om vägbefordringsavtal, FFS 345/1979. Lagen finns här, på Finlex hemsida

 

Viktigt att tänka på som avsändare

Godset ska vara förpackat så att det klarar normal transport samt samlastning med annat gods.

Förpackningen ska anpassa till godsets känslighet och får heller inte orsaka skada på annat gods.

En fraktsedel är ett krav och den ska innehålla korrekt mottagarnamn, adress, gärna telefonnummer, antal kolli, vikt och skrymme. Om godset är klassat som farligt gods ska även detta anges, liksom information om eventuell tullplikt.

Viktigt att tänka på som mottagare
 • Kontrollera noga antalet kollin mot fraktsedeln
 • Kontrollera emballagets skick
 • Notera på fraktsedeln om gods saknas eller om emballaget eller godset är skadat

När du gör dina noteringar är det viktigt att de hamnar på kvittensdelen, det vill säga den del på vilken du bekräftar/signerar att du mottagit godset och som chauffören behåller. Beskriv vad du ser och vad som är skadat. Ta gärna kort på skadorna.

Ta genast kontakt med Åland Post samt med ditt försäkringsbolag, om du har separat varuförsäkring. Helst samma dag, dock senast 7 dagar efter att godset mottagits.
Mått, vikt och volym

Priset för transporten är baserad på vad godset väger.

Om godset tar större plats i förhållande till sin vikt beräknas priset efter den så kallade skrymmevikten. Priset täcker då det outnyttjade lastutrymmet. Skrymmet mäts i kilo per kubikmeter, pallplats eller flakmeter enligt följande:

1 FIN pall 1,00 x 1,20 925 kg
1 EUR pall 0,80 x 1,20 740 kg
1 flm   1,00 x 2,40 1850 kg
1m³      333 kg
1 rullhäck 0,80 x 0,60 420 kg
1 effektpall 0,80 x 0,60 370 kg
Farligt gods

Till farligt gods räknas de produkter och ämnen som kan skada levande varelser, miljö eller annat gods om de inte hanteras rätt under transporten. Till exempel giftiga, frätande eller explosiva ämnen.

Vid transport av farligt gods är det ett krav att du som avsändare korrekt förpackar, klassar, etiketterar och märker godset. Avsändaren ska också deklarera godset enligt de föreskrifter som finns för det transportslag som används.

Observera att farligt gods endast transporteras enligt särskild överenskommelse. Ta kontakt med vår kundtjänst så berättar vi mer.

Dokument vid import

Handelsfaktura från leverantör/säljare

 • Följer med godset vid köp av varor till Åland. Fakturan ska vara exklusive moms.
 • Moms debiteras när momsbeloppet överstiger 5 €.
 • Vid köp av varor från Norge, Schweiz och Island (EFTA) bör ett ursprungsintyg i original finnas på fakturan för att du ska slippa tullavgifter.

Proformafaktura från leverantör/säljare

 • Följer med godset när leveransen gäller annat än köp, exempelvis reparation, lån, varuprover eller reklamartiklar.
 • Moms debiteras när momsbeloppet överstiger 5 €.
 • Om varan kommer från Norge, Schweiz eller Island (EFTA) bör ett ursprungsintyg i original finnas på proformafakturan för att du ska slippa tullavgifter.
Dokument vid export

Handelsfaktura från leverantör/säljare

 • Följer med godset vid försäljning av varor från Åland. Fakturan ska vara exklusive moms.
 • Vid försäljning av varor till Norge, Schweiz eller Island (EFTA) bör ett ursprungsintyg i original finnas på fakturan för att du ska slippa tullavgifter.

Proformafaktura från leverantör/säljare

 • Följer med godset när leveransen är annat än köp, exempelvis reparation, lån, varuprover eller reklamartiklar.
 • Om varan ska till Norge, Schweiz eller Island (EFTA) bör ett ursprungsintyg i original finnas på proformafakturan för att du ska slippa tullavgifter.
 • Om varuvärdet vid export överstiger 1 000 € ska även en exportdeklaration lämnas in till tullen. Exportdeklaration bör också lämnas in när det gäller temporär export (det vill säga när varan kommer tillbaka senare).
Postala försändelser och Expresstransporter

Kontakta Posttjänsters kundtjänst på 018-6360 när du vill boka postala försändelser och Logistiks transportledning på 018-636 725 när du vill boka expresstransporter.

Försäkring

Vi rekommenderar våra kunder att teckna en separat varuförsäkring för det transporterade godset. Det kan du göra hos ditt ordinarie försäkringsbolag.

Fråga oss!

Du är alltid välkommen att fråga oss om du tycker något är otydligt, vi förklarar gärna närmare. Ta kontakt via sales.logistics@alandpost.com