Adresserad direktreklam (ADR) | www.alandpost.ax

Adresserad direktreklam (ADR)

ADR kan sändas både inom Åland och till Finland. ADR ska förses med Postens ADR-symbol (se nedan) eller ordet "Massbrev". ADR ska ha samma innehåll, storlek och vikt.

Fakturor eller avsändarens privata meddelanden kan inte sändas som ADR. Minimifakturering för ADR är 1 000 stycken men det kan även löna sig att sända mindre antal än 1 000 st.

Transporthastighet

Normal utdelning sker inom tre arbetsdagar.

Postning

Försändelserna lämnas in till postkontoret färdigt sorterade och buntade, tillsammans med en inlämningsförteckning.

Buntning/sortering

Inom Åland ska försändelserna sorteras i separata postkontorsbuntar (hela postnumret) om det är minst 20 stycken till samma postkontor.

Buntningen ska göras med bindningsmaskinen, med ett genomskinligt plastomslag eller på något annat sätt så att buntarna håller i behandlingen.

Tilläggstjänst

Posten hjälper till med avgiftsbelagd sortering och buntning av ADR. Meddela utdelningsavdelningen minst tre dagar före postning.

Mått och vikt

  • Minimistorlek: 9 cm x 13 cm
  • Maximistorlek: 25 cm x 40 cm x 3 cm 
  • Maximivikt: 2 kg

Försändelser som är större än maximistorleken behandlas och faktureras som skrymmande economy-brev eller som postpaket.