Frankeringsmaskin | www.alandpost.ax

Frankeringsmaskin

Frankeringsmaskin är ett sätt för dig som kund att själv frankera dina försändelser. Du stämplar portot direkt på försändelsen eller på en etikett som klistras på försändelsen och som innehavaren av frankeringsmaskinen faktureras du månatligen enligt antalet stämplingar.

Månadsavläsning av frankeringsmaskiner

Varje månad är det viktigt att du avläser din frankeringsmaskin, även om du inte frankerat sedan senaste avläsning. Den föregående avläsningen sparas automatiskt, så du behöver endast ange den nya avläsningen som görs den sista vardagen varje månad.
Frankeringsmaskinsavläsningen registreras i vår kundportal. Om du redan är registrerad kan du logga in på Kundportalen.

Eventuella felfrankeringar sänds en gång i månaden till nedanstående adress för korrigering av fakturan.

Åland Post
Ekonomiavdelningen
PB 1000
22111 MARIEHAMN
 

Prislista