Postnummer by/område på Åland | www.alandpost.ax

Postnummer by/område på Åland

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö

By/område Postnr Postort Kommun
Andersböle 22150 JOMALA Jomala
Andersö 22340 GETA Geta
Antböle 22430 SALTVIK Saltvik
Apalnäs 22140 MARIEHAMN Jomala
Askö 22160 MARIEHAMN Lemland
Asterholma 22840 LAPPO Brändö
Backebo 22410 GODBY Finström
Baggholma 22920 BRÄNDÖ Brändö
Bamböle 22220 EMKARBY Finström
Bartsgårda 22310 PÅLSBÖLE Finström
Bastö 22310 PÅLSBÖLE Finström
Bengtsböle 22610 LEMLAND Lemland
Berg 22520 KASTELHOLM Sund
Berghaga 22100 MARIEHAMN Lemland
Berghamn 22270 ECKERÖ Eckerö
Bergö 22220 EMKARBY Finström
Bergö 22160 MARIEHAMN Lemland
Bergö 22630 LUMPARLAND Vårdö
Bertby 22430 SALTVIK Saltvik
Bertbyvik 22430 SALTVIK Saltvik
Bistorp 22610 LEMLAND Lemland
Bjärström 22220 EMKARBY Finström
Björby 22520 KASTELHOLM Sund
Björkbacka 22520 KASTELHOLM Sund
Björkudden 22100 MARIEHAMN Lemland
Björkö 22840 LAPPO Kumlinge
Björnholma 22920 BRÄNDÖ Brändö
Björnhuvud 22270 ECKERÖ Eckerö
Björsboda 22710 FÖGLÖ Föglö
Björsby 22150 JOMALA Jomala
Boda 22240 HAMMARLAND Hammarland
Bolstaholm 22340 GETA Geta
Bomarsund 22530 SUND Sund
Bondtorp 22240 HAMMARLAND Hammarland
Bonäs 22340 GETA Geta
Borgboda 22430 SALTVIK Saltvik
Borgö 22240 HAMMARLAND Hammarland
Bovik 22240 HAMMARLAND Hammarland
Boxö 22430 SALTVIK Saltvik
Brantsböle 22310 PÅLSBÖLE Finström
Bredbolstad 22240 HAMMARLAND Hammarland
Brinken 22100 MARIEHAMN Lemland
Bronäs 22410 GODBY Finström
Bråttö 22710 FÖGLÖ Föglö
Brändbolstad 22520 KASTELHOLM Sund
Brändö 22920 BRÄNDÖ Brändö
Brändö 22710 FÖGLÖ Föglö
Brändö 22120 MARIEHAMN Jomala
Burskatan 22130 GOTTBY Jomala
Buskböle 22150 JOMALA Jomala
Bussö 22630 LUMPARLAND Vårdö
Byttböle 22240 HAMMARLAND Hammarland
Bäckäng 22610 LEMLAND Lemland
Bänö 22710 FÖGLÖ Föglö
Bärö 22830 ENKLINGE Kumlinge
Böle 22270 ECKERÖ Eckerö
Bölsvik 22310 PÅLSBÖLE Finström
Börkö 22160 MARIEHAMN Lemland
Carls-Ro 22610 LEMLAND Lemland
Daglösa 22330 TJUDÖ Saltvik
Dalkarby 22150 JOMALA Jomala
Degerby 22710 FÖGLÖ Föglö
Degersand 22270 ECKERÖ Eckerö
Delvik 22530 SUND Sund
Djurvik 22130 GOTTBY Jomala
Djäkenböle 22240 HAMMARLAND Hammarland
Domarböle 22530 SUND Sund
Drygsböle 22240 HAMMARLAND Hammarland
Dånö 22340 GETA Geta
Edendal 22320 ÖDKARBY Saltvik
Ekebo 22310 PÅLSBÖLE Finström
Elbacken 22100 MARIEHAMN Jomala
Emkarby 22220 EMKARBY Finström
Emskär 22270 ECKERÖ Eckerö
Enbolstad 22330 TJUDÖ Finström
Enklinge 22830 ENKLINGE Kumlinge
Enskär 22310 PÅLSBÖLE Finström
Enskär 22270 ECKERÖ Eckerö
Espholm 22100 MARIEHAMN Mariehamn
Espholm 22240 HAMMARLAND Hammarland
Finbo 22270 ECKERÖ Eckerö
Finby 22530 SUND Sund
Finholma 22710 FÖGLÖ Föglö
Finnö 22340 GETA Geta
Finnö 22730 KÖKAR Kökar
Finnö 22100 MARIEHAMN Sottunga
Fiskartorpet 22610 LEMLAND Lemland
Fiskö 22930 FISKÖ Brändö
Flaka 22610 LEMLAND Lemland
Flisö 22710 FÖGLÖ Föglö
Frebbenby 22240 HAMMARLAND Hammarland
Fremmanby 22430 SALTVIK Saltvik
Främstö 22270 ECKERÖ Eckerö
Fågelö 22240 HAMMARLAND Hammarland
Germundö 22320 ÖDKARBY Saltvik
Gesterby 22520 KASTELHOLM Sund
Godby 22410 GODBY Finström
Gottby 22130 GOTTBY Jomala
Granboda 22710 FÖGLÖ Föglö
Granboda 22610 LEMLAND Lemland
Granholm 22160 MARIEHAMN Lemland
Granö 22160 MARIEHAMN Lemland
Gregersö 22120 MARIEHAMN Jomala
Grelsby 22410 GODBY Finström
Grelsby 22310 PÅLSBÖLE Finström
Grundsunda 22550 VÅRDÖ Vårdö
Gräggnäs 22340 GETA Geta
Grönbacka 22150 JOMALA Jomala
Gunnarsby 22530 SUND Sund
Guttorp 22530 SUND Sund
Gåsö 22160 MARIEHAMN Lemland
Gäddviken 22240 HAMMARLAND Hammarland
Gölby 22150 JOMALA Jomala
Haddnäs 22610 LEMLAND Lemland
Haga 22320 ÖDKARBY Saltvik
Hagen 22520 KASTELHOLM Sund
Hammarudda 22130 GOTTBY Jomala
Hamnö 22730 KÖKAR Kökar
Haraldsby 22410 GODBY Saltvik
Hastersboda 22710 FÖGLÖ Föglö
Hellesby 22240 HAMMARLAND Hammarland
Hellesbysand 22240 HAMMARLAND Hammarland
Hellestorp 22610 LEMLAND Lemland
Hellsö 22730 KÖKAR Kökar
Herrö 22610 LEMLAND Lemland
Hjortö 22320 ÖDKARBY Saltvik
Horsholm 22550 VÅRDÖ Vårdö
Horsholma 22710 FÖGLÖ Föglö
Hullberga 22920 BRÄNDÖ Brändö
Hullby 22430 SALTVIK Saltvik
Hulta 22530 SUND Sund
Hummelvik 22550 VÅRDÖ Vårdö
Hummelvik camping 22270 ECKERÖ Eckerö
Hummersö 22710 FÖGLÖ Föglö
Husö 22100 MARIEHAMN Sottunga
Husö 22220 EMKARBY Finström
Hästö 22100 MARIEHAMN Sottunga
Höckböle 22340 GETA Geta
Högbolstad 22520 KASTELHOLM Sund
Ingby 22150 JOMALA Jomala
Innerön 22270 ECKERÖ Eckerö
Isaksö 22340 GETA Geta
Jettböle 22150 JOMALA Jomala
Jomala 22150 JOMALA Jomala
Jomalaby 22150 JOMALA Jomala
Jomalön 22340 GETA Geta
Jurmo 22950 JURMO Brändö
Jussböle 22530 SUND Sund
Jyddö 22710 FÖGLÖ Föglö
Järsö 22710 FÖGLÖ Föglö
Järsö 22160 MARIEHAMN Lemland
Kallsö 22710 FÖGLÖ Föglö
Kalmarnäs 22140 MARIEHAMN Jomala
Kalmsta 22140 MARIEHAMN Jomala
Kalskär 22430 SALTVIK Saltvik
Kappalö 22240 HAMMARLAND Hammarland
Karholm 22240 HAMMARLAND Hammarland
Karlby 22730 KÖKAR Kökar
Karlebo 22320 ÖDKARBY Saltvik
Karrböle 22150 JOMALA Jomala
Kastelholm 22520 KASTELHOLM Sund
Kasvik 22330 TJUDÖ Finström
Kattby 22240 HAMMARLAND Hammarland
Kedholm 22160 MARIEHAMN Lemland
Kila 22150 JOMALA Jomala
Klemetsby 22630 LUMPARLAND Lumparland
Klockars 22610 LEMLAND Lemland
Knutsboda 22610 LEMLAND Lemland
Kopnäs 22610 LEMLAND Lemland
Korshagen 22310 PÅLSBÖLE Finström
Korsö 22920 BRÄNDÖ Brändö
Krogstad 22630 LUMPARLAND Lumparland
Kroklund 22320 ÖDKARBY Saltvik
Kråkböle 22240 HAMMARLAND Hammarland
Kuggböle 22430 SALTVIK Saltvik
Kulla 22220 EMKARBY Finström
Kulla 22520 KASTELHOLM Sund
Kumlinge 22820 KUMLINGE Kumlinge
Kummelören 22610 LEMLAND Lemland
Kungsö 22130 GOTTBY Jomala
Kvarnbo 22430 SALTVIK Saltvik
Kyrkby 22150 JOMALA Jomala
Kyrkoby 22270 ECKERÖ Eckerö
Kyrkogårdsö 22100 MARIEHAMN Kökar
Käringsund 22270 ECKERÖ Eckerö
Labbnäs 22340 GETA Geta
Laby 22320 ÖDKARBY Saltvik
Lagmansby 22430 SALTVIK Saltvik
Lappböle 22520 KASTELHOLM Sund
Lappo 22840 LAPPO Brändö
Lappoby 22840 LAPPO Brändö
Lavsböle 22430 SALTVIK Saltvik
Lavö 22320 ÖDKARBY Saltvik
Ledsöra 22550 VÅRDÖ Vårdö
Lemböte 22610 LEMLAND Lemland
Lemström 22100 MARIEHAMN Lemland
Lemström 22140 MARIEHAMN Jomala
Liby 22430 SALTVIK Saltvik
Lillbollstad 22240 HAMMARLAND Hammarland
Listersby 22550 VÅRDÖ Vårdö
Lumparby 22630 LUMPARLAND Lumparland
Lumpo 22630 LUMPARLAND Lumparland
Långbergsöda 22430 SALTVIK Saltvik
Långnäs 22630 LUMPARLAND Lumparland
Långårdsö 22550 VÅRDÖ Vårdö
Långöjen 22270 ECKERÖ Eckerö
Lökskär 22100 MARIEHAMN Mariehamn
Lövvik 22530 SUND Sund
Lövö 22550 VÅRDÖ Vårdö
Mangelbo 22410 GODBY Finström
Marby 22270 ECKERÖ Eckerö
Markusböle 22310 PÅLSBÖLE Finström
Mellantorp 22240 HAMMARLAND Hammarland
Mickelsö 22550 VÅRDÖ Vårdö
Mosshaga 22720 SOTTUNGA Sottunga
Myran 22520 KASTELHOLM Sund
Mångstekta 22530 SUND Sund
Möckelby 22150 JOMALA Jomala
Möckelgräs 22340 GETA Geta
Möckelö 22120 MARIEHAMN Jomala
Mörby 22240 HAMMARLAND Hammarland
Norrboda 22630 LUMPARLAND Lumparland
Norrby 22610 LEMLAND Lemland
Norrsunda 22130 GOTTBY Jomala
Notviken 22270 ECKERÖ Eckerö
Nåtö 22160 MARIEHAMN Lemland
Näfsby 22240 HAMMARLAND Hammarland
Näversholma 22710 FÖGLÖ Föglö
Nääs 22320 ÖDKARBY Saltvik
Nötö 22710 FÖGLÖ Föglö
Olofsnäs 22340 GETA Geta
Ovanåker 22320 ÖDKARBY Saltvik
Pantsarnäs 22340 GETA Geta
Persby 22530 SUND Sund
Pettböle 22330 TJUDÖ Finström
Porsskär 22930 FISKÖ Brändö
Postad 22240 HAMMARLAND Hammarland
Prestgården by 22150 JOMALA Jomala
Prästgården 22610 LEMLAND Lemland
Prästlandet 22710 FÖGLÖ Föglö
Prästö 22530 SUND Sund
Pungö 22160 MARIEHAMN Lemland
Pålsböle 22310 PÅLSBÖLE Finström
Ramsholm 22120 MARIEHAMN Jomala
Rangsby 22430 SALTVIK Saltvik
Rasmansböle 22150 JOMALA Jomala
Rebbacka 22220 EMKARBY Finström
Ringsböle 22150 JOMALA Jomala
Rosenberg 22520 KASTELHOLM Sund
Ryssböle 22430 SALTVIK Saltvik
Ryssö 22330 TJUDÖ Saltvik
Rågetsböle 22310 PÅLSBÖLE Finström
Röjskär 22120 MARIEHAMN Jomala
Rörstorp 22610 LEMLAND Lemland
Saggö 22430 SALTVIK Saltvik
Samuelstorp 22240 HAMMARLAND Hammarland
Sanda 22710 FÖGLÖ Föglö
Sandmo 22270 ECKERÖ Eckerö
Sandö 22550 VÅRDÖ Vårdö
Seglinge 22810 SEGLINGE Kumlinge
Sibby 22520 KASTELHOLM Sund
Simskäla 22550 VÅRDÖ Vårdö
Skabbö 22220 EMKARBY Finström
Skag 22630 LUMPARLAND Lumparland
Skag 22270 ECKERÖ Eckerö
Skarpnåtö 22240 HAMMARLAND Hammarland
Skeppsvik 22270 ECKERÖ Eckerö
Skinnarböle 22340 GETA Geta
Skobbholm 22160 MARIEHAMN Lemland
Skogboda 22710 FÖGLÖ Föglö
Skråbjörkö 22240 HAMMARLAND Geta
Slättholm 22160 MARIEHAMN Lemland
Smedsböle 22530 SUND Sund
Snäckö 22340 GETA Geta
Snäckö 22820 KUMLINGE Kumlinge
Sommarö 22710 FÖGLÖ Föglö
Sonboda 22710 FÖGLÖ Föglö
Sonröda 22430 SALTVIK Saltvik
Sottunga 22720 SOTTUNGA Sottunga
Stentorpa 22710 FÖGLÖ Föglö
Storby 22270 ECKERÖ Eckerö
Storängen 22530 SUND Sund
Strömbolstad 22520 KASTELHOLM Sund
Strömma 22240 HAMMARLAND Hammarland
Strömma 22320 ÖDKARBY Saltvik
Strömnäs 22100 MARIEHAMN Lemland
Strömsby 22550 VÅRDÖ Vårdö
Strömsvik 22310 PÅLSBÖLE Finström
Styrsö 22160 MARIEHAMN Lemland
Stålsby 22330 TJUDÖ Finström
Sundby 22520 KASTELHOLM Sund
Svartsmara 22310 PÅLSBÖLE Finström
Svensböle 22530 SUND Sund
Sviby 22120 MARIEHAMN Jomala
Svinö 22630 LUMPARLAND Lumparland
Syllöda 22430 SALTVIK Saltvik
Sålis 22320 ÖDKARBY Saltvik
Sålis 22240 HAMMARLAND Hammarland
Sälsö 22100 MARIEHAMN Sottunga
Söderby 22610 LEMLAND Lemland
Söderby 22730 KÖKAR Kökar
Södergranö 22550 VÅRDÖ Vårdö
Södersunda 22130 GOTTBY Jomala
Södö 22100 MARIEHAMN Sottunga
Tellholm 22240 HAMMARLAND Hammarland
Tengsöda 22430 SALTVIK Saltvik
Tingsbacka 22150 JOMALA Jomala
Tjudö 22330 TJUDÖ Finström
Toböle 22320 ÖDKARBY Saltvik
Torp 22270 ECKERÖ Eckerö
Torp 22240 HAMMARLAND Hammarland
Torp 22120 MARIEHAMN Jomala
Torrbolstad 22310 PÅLSBÖLE Finström
Torsholma 22910 TORSHOLMA Brändö
Torsholma 22240 HAMMARLAND Hammarland
Tosarby 22520 KASTELHOLM Sund
Tranvik 22530 SUND Sund
Trubbenholm 22730 KÖKAR Kökar
Trätö 22550 VÅRDÖ Vårdö
Tärnebolstad 22410 GODBY Finström
Töftö 22550 VÅRDÖ Vårdö
Ulfsby 22150 JOMALA Jomala
Ulversö 22710 FÖGLÖ Föglö
Vandö 22330 TJUDÖ Finström
Vandö 22310 PÅLSBÖLE Finström
Vargata 22550 VÅRDÖ Vårdö
Vargsunda 22130 GOTTBY Jomala
Vassböle 22430 SALTVIK Saltvik
Vessingsboda 22610 LEMLAND Lemland
Vestansunda 22130 GOTTBY Jomala
Vestergeta 22340 GETA Geta
Vesterkalmare 22140 MARIEHAMN Jomala
Vesteränga 22610 LEMLAND Lemland
Vestmyra 22240 HAMMARLAND Hammarland
Vivasteby 22530 SUND Sund
Vålö 22730 KÖKAR Kökar
Vårdöby 22550 VÅRDÖ Vårdö
Västanträsk 22330 TJUDÖ Finström
Västerbacka 22220 EMKARBY Finström
Ytterby 22150 JOMALA Jomala
Ådskär 22630 LUMPARLAND Lumparland
Åsgårda 22430 SALTVIK Saltvik
Åskholma 22550 VÅRDÖ Vårdö
Åttböle 22310 PÅLSBÖLE Finström
Åva 22940 ÅVA Brändö
Ämnäs 22410 GODBY Finström
Ängö 22630 LUMPARLAND Vårdö
Äppelö 22340 GETA Hammarland
Ödanböle 22130 GOTTBY Jomala
Ödkarby 22320 ÖDKARBY Saltvik
Önningeby 22140 MARIEHAMN Jomala
Öra 22240 HAMMARLAND Hammarland
Örnäs 22310 PÅLSBÖLE Finström
Östanträsk 22240 HAMMARLAND Hammarland
Östanåker 22220 EMKARBY Finström
Österbygge 22730 KÖKAR Kökar
Östergeta 22340 GETA Geta
Österkalmare 22140 MARIEHAMN Jomala
Österängen 22270 ECKERÖ Eckerö
Överboda 22730 KÖKAR Kökar
Överby 22270 ECKERÖ Eckerö
Överby 22150 JOMALA Jomala
Överö 22710 FÖGLÖ Föglö
Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com