Spåra försändelse | www.alandpost.ax

Spåra försändelse

Spåra din försändelse

Genom att söka på den här sidan eller klicka på länkarna här nedanför kan du få uppgifter om var i transportkedjan din postförsändelse befinner sig.

Alla försändelser med spårningskod går att söka med hjälp av försändelsekoden som finns på ditt kvitto. Koden ska matas in med alla bokstäver och siffror utan mellanslag. Notera att koden på en CN22 inte är en spårningskod.

Om du vill ha hjälp att söka ditt paket så kan du även ringa Postens kundtjänst, telefon +35818636624.

Inom Åland

Sök endast på den här sidan.

Till och från Finland och övriga världen

Sök på den här sidan för händelser på Åland samt på Posten Finlands hemsida för postala händelser i Finland och övriga världen (notera att vissa postverk inte delar information med Posti, i de fallen måste spårning ske via mottagarlandets postverk):

Posti - försändelseuppföljning

Till och från Sverige

Sök på den här sidan för händelser på Åland samt på Posten Sveriges hemsida för händelser i Sverige:

Postnord - försändelseuppföljning

Bild på Sarah Wigell
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com