Miljö | www.alandpost.ax

Miljö

Åland Post har under många år jobbat aktivt för att minska belastningen på miljön. Den stora utmaningen handlar om att minska koldioxidutsläppen från transporterna och vår stora postterminal. Vårt mål är att vara fossilfria år 2035.

Vi byter kontinuerligt ut våra fordon mot miljövänligare alternativ och har under flera år lyckats minska energiåtgången i postterminalen räknat per kvadratmeter.

Utöver en allmän miljöpolicy arbetar vi konkret efter ett antal övergripande miljömål för verksamheten. Dessa kan i sin tur brytas ner i detaljerade miljömål för varje affärsområde eller enhet.


Övergripande mål – vara fossilfria senast 2035


Delmål 2022-2024 för att minska klimatpåverkan

Utdelning

  • Minska antal körda kilometer och därmed bränsleförbrukning.
  • Påbörja inköp av elfordon och/eller vätgasbilar.

Logistik

  • Hålla bränsleförbrukning på låg nivå med Ecodriving.
  • Bevaka utvecklingen på marknaden (bl.a. el- och vätgasbilar).
  • Besöka tillverkare, delta på mässor.

Utdelning, Logistik och Axla

  • Öka fyllnadsgrad per fordon.
  • Optimera mängden gods per pallplats.


Delmål 2025-2028 för att minska klimatpåverkan

Utdelning

  • Fortsätta inköp av elfordon.

Logistik

  • Påbörja inköp av lastbilar som inte drivs på fossilt bränsle (el eller vätgas).