Informationstjänst | www.alandpost.ax

Informationstjänst

Åland Posts informationstjänst ger ditt företag ett uppdaterat adressregister. Tjänsten passar företag som har behov av att ofta göra utskick till kunder och medlemmar exempelvis gällande fakturor.

Du som företagare kan teckna ett avtal med Åland Post, vartefter tjänsten träder i kraft och Posten varje månad elektroniskt skickar adressuppdateringar direkt till ditt företag. 

Den information som Posten levererar är avsedd endast för korrigering av den kontaktinformation som finns i ditt företagsregister. Informationen som Posten levererar baserar sig på Postens adressregister, d.v.s. de uppgifter, i huvudsak endast adresser inom Åland, som postmottagare och magistraten har meddelat till Posten.

Företag med informationstjänst-avtal faktureras månatligen enligt det antal adressuppdateringar som levererats