Medarbetare | www.alandpost.ax

Medarbetare

Åland Post är en av de största landbaserade arbetsgivarna på Åland med cirka 170 anställda. Vår verksamhet finns på Åland, i Åbo och Vanda. Vi tillsammans är Åland Post. Våra medarbetare är vår allra viktigaste resurs för att lyckas nå våra mål och möta framtidens utmaningar. Därför värnar vi om vår personals engagemang, välmående och känslan av "vi". Vi är övertygade om att hög arbetsglädje, gott samarbete både internt och externt samt motiverade medarbetare ger våra kunder den bästa möjliga kundupplevelsen. På Åland Post får alla möjligheten att vara med och påverka, vilket är en viktig förutsättning för företagets framtid. 

För att motivera medarbetarna främjar vi arbetsglädje, god hälsa och social gemenskap bland alla medarbetare. Vi på Posten jobbar kontinuerligt för att utveckla vår arbetsplats och för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där olikheter mellan medarbetare på grund av exempelvis kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, åsikter, språk, funktionshinder eller hälsotillstånd ses som något berikande. Diskriminering får därför inte under några omständigheter förekomma på arbetsplatsen. Olikheter ska inte heller utgöra ett hinder för att individen ska anställas, utvecklas eller kunna avancera inom organisationen. Vår strävan är att samtliga medarbetare ska känna att de verkar inom en jämställd, säker, utvecklande och produktiv arbetsmiljö där det är naturligt att alla medarbetare behandlas lika. Vi tror att mångfald bidrar till organisationens utveckling.

Som medarbetare hos oss är du en av de viktigaste faktorerna för att vi ska lyckas med våra verksamhetsmål. Vi värnar om att vår personal ska trivas och därmed också göra ett bra arbete. Våra anställda har i medeltal varit anställda 11 år i företaget. Att kunna bidra till att våra medarbetare mår bra, i och utanför arbetet, är både viktigt och prioriterat för oss på Åland Post.

Bland annat jobbar vi med följande hälsoarbete och personalvård:

  • Posten uppmuntrar sina medarbetare att motionera och sköta sin hälsa på fritiden. Alla anställda får friskvårdsförmån för en viss summa per år. Förmånen kan användas för att köpa motions-, kultur- och massagetjänster med. Dessutom har vi ett eget nytt och fräscht gym i postterminalen och dit är man givetvis välkommen. Vi mäter kontinuerligt hur friska våra medarbetare är, för att aktivt kunna främja frisknärvaro på jobbet.
  • Vi tycker det är viktigt med gemenskap och kamratskap både inom och mellan avdelningar och därför ordnas varje år gemensamma personalevent och fester. Utöver detta har alla avdelningar möjlighet att anordna egna evenemang. Genom dessa aktiviteter hoppas vi kunna stärka gruppkänslan och tillhörigheten.
  • Vi har ett aktivt arbetarskydd som varje år gör riskutvärderingar på olika enheter för att upptäcka och åtgärda eventuella brister. Arbetarskyddets målsättning är att trygga en sund och säker arbetsmiljö och att hjälpa arbetstagarna bibehålla sin arbetsförmåga.
  • Åland Post anlitar Medimar och Aava som partner gällande företagshälsovård och sjukvård. Som anställd får du förutom den lagstadgade företagshälsovården även tillgång till allmän läkarvård. I detta ingår även rehabiliterande åtgärder vid skadeproblem.
  • Vår löneuppbyggnad är individuell där varje medarbetare får en säkerställd lönenivå med hjälp av en årlig lönerevision. Denna innehåller bland annat arbetsvärdering av aktuella befattningar, marknadsjämförelser, individuella utvecklingssamtal samt en justering av lön efter prestation.
  • Posten har en lunchförmån till de anställda. Förmånen fungerar på flera restauranger i Mariehamn och givetvis på vår egen restaurang i Terminalen. I fastlandet fungerar förmånen på de flesta restauranger.
  • För att veta hur vår personal trivs, vad de anser om sitt arbete och sin arbetsmiljö görs kontinuerligt medarbetarundersökningar. Detta är ett viktigt verktyg för att kunna prioritera vad vi ska jobba med när det kommer till medarbetarna och deras trivsel. 
  • Utöver ovanstående har vi varje år en mängd mindre aktiviteter för att öka sammanhållningen och trivseln på arbetsplatsen.
Marika Lindström
Marika Lindström
Personalchef
+358 18 636 714
marika.lindstrom@alandpost.com