Temperaturkontrollerade transporter | www.alandpost.ax

Temperaturkontrollerade transporter

Behöver du leverans av temperaturkänsliga produkter som ska hållas varma, kalla eller inom särskilt strikta temperaturspann?

Våra kyl-, frys- och värmetransporter går dagligen till, från och runt omkring på Åland. Vid alla former av temperaturkontrollerade transporter står våra termofordon till ditt förfogande. Exempelvis levererar vi årligen stora mängder frukt från åländska producenter vidare till Finland och Sverige.

Vi transporterar också bl.a:

  • Sättlökar
  • Snittblommor
  • Mejeriprodukter
  • Köttprodukter
  • Läkemedel
  • Alla övriga typer av livsmedel

Kontakta oss för hjälp med lösningar som passar just dina specifika produkter!