Organisation | www.alandpost.ax
Åland Post skylt vid postterminalen

Organisation

Åland Post driver affärer genom långsiktiga kundrelationer och delar verksamheten i tre affärsområden för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar till våra olika kunder.

Affärsområdena är Pack & Distribution, Posttjänster samt Logistik. Samtliga affärsområden är vinstdrivande och bidrar till företagets framgång. Utöver affärsområdena har Åland Post även fem centrala stabsfunktioner: Ekonomi, Personal, Kommunikation, IT och Fastighet. Som verkställande direktör för Åland Post fungerar Henrik Lundberg.

Organisation & ledningsgrupp

Åland Posts ledningsgrupp, från vänster: Dan Johansson (Logistik), Henrik Lundberg (Verkställande direktör), Oscar Henriksson (IT), Marika Lindström (Personal), Mats Polviander (Pack & Distribution), Johan Sundblom (Ekonomi & Kommunikation), Eivor Granberg (Posttjänster).  

Styrelse

Styrelse Åland Post AB

Åland Posts styrelse, från vänster: Henrik Lundberg (VD & styrelsens sekreterare), Nils Lampi (styrelsens ordförande), Agneta Erlandsson-Björklund, Boris Ekman, Johanna Backholm, Lotta Berner Sjölund och Robert Lindfors (styrelsens viceordförande).