Organisation | www.alandpost.ax

Organisation

Åland Post driver affärer genom långsiktiga kundrelationer och verksamheten består av affärsområdena logistik och posttjänster, samt Axla Logistics.

Utöver affärsområdena och Axla Logistics har Åland Post även fem centrala stabsfunktioner: Ekonomi, kommunikation, personal, IT och fastighet.

Organisation & ledningsgrupp

Åland Posts ledningsgrupp

Åland Posts ledningsgrupp. Övre raden från vänster: Johan Sundblom (tillförordnad vd och ekonomi), Eivor Granberg (posttjänster), Kristian Kojola (logistik). Nedre raden från vänster: Oscar Henriksson (IT) och Marika Lindström (HR).  


Styrelse

Åland Posts styrelse. Roger Nordlund (styrelsens ordförande), Terese Åsgård, Jim Bergbo, Tanja Sabel och Joakim Blom.