Organisation | www.alandpost.ax

Organisation

Åland Post driver affärer genom långsiktiga kundrelationer och delar verksamheten i tre affärsområden för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar till våra olika kunder.

Affärsområdena är Pack & Distribution, Posttjänster samt Logistik. Samtliga affärsområden är vinstdrivande och bidrar till företagets framgång. 

Utöver affärsområdena har Åland Post även sex centrala stabsfunktioner: Ekonomi, Kommunikation, Compliance, Personal, IT och Fastighet. Henrik Lundberg är verkställande direktör för Åland Post.

Organisation & ledningsgrupp

Åland Post ledningsgrupp 2019

Åland Posts ledningsgrupp. Från vänster: Henrik Lundberg (vd), Josephine Thörnroos (Compliance), Johan Sundblom (Ekonomi & Kommunikation), Dan Johansson (Logistik), Mats Polviander (Pack & Distribution), Marika Lindström (HR), Oscar Henriksson (IT) och Eivor Granberg (Posttjänster).  


Styrelse

Porträtt på Åland Posts fem styrelsemedlemmar

Åland Posts styrelse. Från vänster: Dan E Eriksson (styrelsens ordförande), Johanna Backholm (styrelsens viceordförande), Carita Weiss, Daniela Johansson och Edgar Vickström.