Organisation | www.alandpost.ax

Organisation

Åland Post driver affärer genom långsiktiga kundrelationer och delar verksamheten i tre affärsområden för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar till våra olika kunder.

Affärsområdena är Pack & Distribution, Posttjänster samt Logistik. Samtliga affärsområden är vinstdrivande och bidrar till företagets framgång. Utöver affärsområdena har Åland Post även fem centrala stabsfunktioner: Ekonomi, Kommunikation, HR, IT och Fastighet. Henrik Lundberg är verkställande direktör för Åland Post.

Organisation & ledningsgrupp

Åland Post ledningsgrupp 2019
Åland Post ledningsgrupp 2019

Åland Posts ledningsgrupp 2019. Från vänster: Henrik Lundberg (vd), Josephine Thörnroos (Compliance), Johan Sundblom (Ekonomi & Kommunikation), Dan Johansson (Logistik), Mats Polviander (Pack & Distribution), Marika Lindström (HR), Oscar Henriksson (IT), Eivor Granberg (Posttjänster).  

Styrelse

Åland Post styrelse 2019
Åland Post styrelse 2019

Åland Posts styrelse 2019. Övre raden från vänster: Nils Lampi (styrelsens ordförande), Johanna Backholm, Robert Lindfors (styrelsens viceordförande), Lotta Berner Sjölund, Daniela Johansson, Johanna Backholm. Nedre raden från vänster: Boris Ekman, Agneta Erlandsson-Björklund, Henrik Lundberg (vd & styrelsens sekreterare).