Handlingar som krävs på utrikes paket | www.alandpost.ax

Handlingar som krävs på utrikes paket

Eftersom Åland ligger utanför EU:s skatteunion behövs en tulldeklaration på alla postförsändelser (brev och paket) som innehåller annat än dokument när dessa skickas utanför Åland. Detta gäller även gåvor, varuprov och garantiförsändelser.

På brevförsändelser med ett värde under 300 € ska en CN22 fyllas i och bifogas på försändelsen. Om värdet på försändelsen överstiger 300 € ska en CN23 fyllas i och bifogas på försändelsen. Anteckningarna ska göras på ett språk som är förståeligt i adresslandet eller på engelska. Avsändaren ansvarar för de uppgifter som antecknats i transportdokumentet och i tullhandlingarna. Åland Post ansvarar inte för förseningar eller annan skada som förorsakas försändelser på grund av tullåtgärder. Observera att bland annat Tullen i Sverige inte godkänner ett 0:- värde på någon typ av innehåll/försändelse. Kom ihåg att skriva under din tulldeklaration!

Tulldeklaration (CN22/CN23) och proforma

Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com