För arbetsgivare | www.alandpost.ax

För arbetsgivare

Friskvård.ax erbjuder ett enkelt och pålitligt sätt att förbättra välbefinnandet för era arbetstagare. Tjänsten fungerar lika bra för stora och små arbetsgivare. Friskvårdsförmånen kan ges i form av e-tjänst – ett personligt friskvårdskonto i mobiltelefonen, eller som personliga friskvårdskuponger. Friskvårdsförmånen kan användas vid betalning hos ett stort antal åländska motions-, kultur- och massageleverantörer.

Tjänsten är uppbyggt enligt skatteförvaltningens anvisningar

Utförligare information finns på Skatteförvaltningens hemsida:

Stora fördelar för arbetsgivaren

  • Minskad administration då ni enbart har en leverantör (Friskvård.ax) som fakturerar för tjänsten.
  • Stort utbud av friskvårdsleverantörer inom motion, kultur och massage utan större kostnad eller administration.
  • Möjlighet till god uppföljning av hur era medarbetare använder friskvårdsförmånen genom personlig webbsida.
  • Med mer aktiv personal minskar risken för sjukskrivning. 

Stort utbud av motions-, kultur- och massageleverantörer

Hela listan på våra leverantörer hittar du här.

När det gäller motion och kultur har era arbetstagare alltid tillgång till alla leverantören i utbudet, men när det gäller massage har ni som arbetsgivare möjlighet att från vårt utbud av massageleverantörer välja vilka leverantörer som ni vill att era arbetstagare ska kunna använda förmånen hos. 

Förmånen som e-tjänst eller som kuponger

Som arbetsgivare beställer ni friskvårdsförmånen som e-tjänst – ett personligt friskvårdskonto i mobiltelefonen, eller som personliga friskvårdskuponger. Om ni önskar kan ni ge e-tjänsten till vissa arbetstagare och kuponger till andra. Ni bestämmer storleken på friskvårdsförmånen, frekvensen på hur ofta ni vill beställa och givetvis vilka förmåner ni vill ge era arbetstagare. Friskvårdförmånen har en giltighetstid på ett helt kalenderår så sista giltighetsdatum är alltid den 31.12 det året du beställer för.