Arbetsgivare | www.alandpost.ax

Störning:

Arbetsgivare

Friskvård.ax är Postens friskvårdskoncept till alla åländska arbetsgivare. Tjänsten fungerar lika bra för stora och små arbetsgivare. Friskvårdsförmånen kan ges i form av E-tjänst – ett personligt friskvårdskonto eller som personliga friskvårdskuponger. Friskvårdsförmånen kan användas vid betalning hos ett stort antal åländska motions- och kulturleverantörer.

Uppbyggt enligt skatteverkets regler

Enligt skatteverkets anvisningar är det idag tillåtet för arbetsgivare att skattefritt subventionera upp till och med 400 euro per år och anställd. Förutsättningen till skattefri subvention är att den ordnas för hela personalen och att arbetsgivaren har ett förutbestämt utbud för "rekreation- och hobbyverksamheten".
En arbetsgivare har möjlighet att ordna verksamheten med hjälp av utomstående serviceproducent som erbjuder ett betalsystem för friskvårdsförmånen. Friskvård.ax är uppbyggt i enlighet med Skatteverkets regler och kan därmed erbjuda samtliga arbetsgivare ett enkelt och färdigt system för skattefri motions- och kulturverksamhet.

För utförligare information:

Stora fördelar för arbetsgivaren

  • Minskad administration då man enbart har en leverantör (Friskvård.ax) som fakturerar för tjänsten.
  • Stort utbud av friskvårdsleverantörer inom både motion och kultur utan större kostnad eller administration.
  • Möjlighet till god uppföljning av hur de anställda använder friskvårdsförmånen genom personlig webbsida.
  • Med mer aktiv personal minskar risken för sjukskrivning 

Stort utbud av motions- och kulturleverantörer

Vid användandet av friskvårdsförmånen kommer leverantören att kontrollera identiteten och granska att namnet stämmer överens med namnet på E-tjänsten/kupongen. Den anställde kan inte betala med friskvårdsförmånen för någon annans träning eller kulturupplevelse. E-tjänsten/kupongerna kan inte bytas mot kontanter.  Leverantören kommer även att kontrollera giltighetstiden på kupongerna.

Massageförmån ingår inte i Friskvård.ax

Vi får ofta frågor om varför massage inte erbjuds inom ramen för Friskvård.ax, och svaret är att skatteverkets regler anger att arbetsgivare måste ha direktavtal med respektive massageföretag. En tredje part kan därmed inte skriva avtal gällande massage för en annan arbetsgivare så som Friskvård.ax kan göra med kultur och motion. Vi utreder hur vi i framtiden skulle kunna erbjuda även massageförmånen.

Förmånen som E-tjänst eller som kuponger

Som arbetsgivare beställer ni friskvårdsförmånen som E-tjänst – ett personligt friskvårdskonto eller som personliga friskvårdskuponger. Om ni önskar kan ni även ge E-tjänsten till vissa anställda och kuponger till andra. E-tjänsten är uppbyggd för användning via mobiltelefonen. Om någon av era anställda inte äger en mobiltelefon eller inte har en smartphone, eller helt enkelt inte vill ha E-tjänsten, hänvisas de till kupongerna. Ni bestämmer själva storleken på friskvårdsförmånen samt frekvensen på hur ofta ni vill köpa förmånen. I samband med beställning gör ni även ett val om friskvårdsförmånen också ska gälla för kulturverksamhet eller enbart för motion. Friskvårdförmånen har en giltighetstid på ett helt kalenderår så sista giltighetsdatum är alltid den 31.12 det året du beställer för.