Arbetsgivare | www.alandpost.ax

Arbetsgivare

Friskvård.ax är Postens friskvårdskoncept till alla åländska arbetsgivare. Tjänsten fungerar lika bra för stora och små arbetsgivare. Friskvårdsförmånen kan ges i form av E-tjänst – ett personligt friskvårdskonto, eller som personliga friskvårdskuponger. Friskvårdsförmånen kan användas vid betalning hos ett stort antal åländska motions-, kultur- och massageleverantörer.

Uppbyggt enligt skattemyndighetens anvisningar

Friskvård.ax är uppbyggt i enlighet med skattemyndighetens anvisningar och kan därmed erbjuda samtliga arbetsgivare ett enkelt och färdigt system för skattefri motions-, kultur- och massageverksamhet. Enligt skattemyndighetens anvisningar är det idag tillåtet för arbetsgivare att skattefritt subventionera motion och kultur med 400 euro per år och anställd och att subventionera massage med 400 euro per år och anställd. 

Utförligare information finns på Skatteförvaltningens hemsida:

Stora fördelar för arbetsgivaren

  • Minskad administration då man enbart har en leverantör (Friskvård.ax) som fakturerar för tjänsten.
  • Stort utbud av friskvårdsleverantörer inom motion, kultur och massage utan större kostnad eller administration.
  • Möjlighet till god uppföljning av hur de anställda använder friskvårdsförmånen genom personlig webbsida.
  • Med mer aktiv personal minskar risken för sjukskrivning. 

Stort utbud av motions-, kultur- och massageleverantörer

När det gäller motion och kultur har era anställda alltid tillgång till alla leverantören i utbudet, men när det gäller massage har ni som arbetsgivare möjlighet att från vårt utbud av massageleverantörer välja vilka leverantörer som ni vill att era anställda ska kunna nyttja förmånen hos. Ni kan givetvis välja att erbjuda alla massageleverantörer om ni vill det. Om ni väljer att inte erbjuda alla massageleverantörer är det viktigt att ni informerar era anställda om detta och klargör för dem vilka massageleverantörer som förmånen omfattar. Denna information är särskilt viktigt för de anställda som använder kuponger. De av era anställda som nyttjar E-tjänsten ser i sitt personliga friskvårdskonto endast de massageleverantörer som ni har valt och kan endast skicka pengar till dessa.

Förmånen som E-tjänst eller som kuponger

Som arbetsgivare beställer ni friskvårdsförmånen som E-tjänst – ett personligt friskvårdskonto, eller som personliga friskvårdskuponger. Om ni önskar kan ni ge E-tjänsten till vissa anställda och kuponger till andra. E-tjänsten är uppbyggd för användning via mobiltelefonen. Om någon av era anställda inte äger en mobiltelefon eller inte har en smartphone, eller helt enkelt inte vill ha E-tjänsten, hänvisas de till kupongerna. Ni bestämmer själva storleken på friskvårdsförmånen, frekvensen på hur ofta ni vill beställa förmånen och givetvis vilka förmåner ni vill ge till de anställda (motion, kultur och massage). Friskvårdförmånen har en giltighetstid på ett helt kalenderår så sista giltighetsdatum är alltid den 31.12 det året du beställer för.