Försändelser till och från Åland | www.alandpost.ax

Försändelser till och från Åland

Varutrafik mellan Åland och övriga Finland

Alla varor som transporteras från Åland till övriga Finland eller från övriga Finland till Åland ska ankomstanmälas till Tullen. Även en nationell skattegränsdeklaration ska lämnas in till Tullen för varorna. 

Beakta 

  • Transportfirman ansvarar för att lämna in anmälan om varors ankomst.  
  • Importören ansvarar för att lämna in tulldeklarationen (nationell skattegränsdeklaration) till Tullen och för att lämna in momsdeklarationen till Skatteförvaltningen.  

Skattegränsdeklarationen behöver inte lämnas in när

  • En säljare med skattegränsnummer säljer till privatpersoner.
  • Det handlar om särskilda förfaranden.

Det finns separata tulldeklarationer för dessa fall. 

Anmälan av varors ankomst

Då dina varor transporteras med Åland Post lämnar vi en anmälan till Tullen om att dina varor ankommit. Det gör vi för att kunna lämna ut dina varor från övriga Finland eller från ett EU-land.

Försändelser från tredje land ska alltid förtullas innan de kan levereras till mottagaren. 

När din försändelse har kommit till Åland Post skickar vi en avisering till dig via mejl eller per brev.

Vår anmälan till Tullen och informationen i aviseringen vi skickar till dig grundar sig bland annat på den elektroniska förhandsinformationen vi fått från våra samarbetspartners. Det är därför viktigt att du innan förtullning kontrollerar att uppgifterna om avsändare/exportör och mottagare/importör är korrekt.

Deklaration inrikesförsändelser

Ankommande försändelser 

Då Åland Post har anmält din varas ankomst till Tullen behöver du deklarera enligt Tullens anvisningar för periodisk förtullning: Momsregistrerade importörer – deklarering i två steg (tulli.fi). Deklarationen ska göras senast den sista dagen i månaden efter importmånaden. 

Har du gett oss fullmakt att sköta din förtullning kan du gå till tjänsten Förtullningar i Kundportalen och bifoga de dokument du vill att vi använder när vi gör förtullningen åt dig. Läs mer om att ge Åland Post förtullningsuppdrag och att bli avtalskund.

Avgående försändelser 

Även försändelser som företag skickar från Åland till ett momsregistrerat företag i övriga Finland ska förtullas i Tullens system. 

Åland Post lämnar in en ankomstanmälan för dina varor till Tullen innan de lämnar Åland. Vi skickar också ett mejl till avsändaren/exportören när varorna avgår från Åland.

Som exportör har du möjlighet att göra förtullningen för importörens räkning som ombud. Viktigt att tänka på är att om du agerar som ombud för importören så är det alltid ditt ansvar att importören får tillgång till förtullningsdokumenten. 

Läs mer om varutrafik mellan Åland och övriga Finland på Tullens webbplats 

Deklaration utrikesförsändelser 

EU-försändelser och försändelser från länder utanför EU som skickas till åländska företag ska också förtullas i Tullens e-tjänst från den 19 april 2021. Det förenklade tvåstegsförfarandet som momsregistrerade företag kan använda sig av idag vid import av fraktförsändelser från andra EU-länder kommer enligt Tullen att fortsätta oförändrat åtminstone fram till våren 2022. Även för postförsändelser från EU kan ett tvåstegsförfarande användas. Tvåstegsförfarandet för försändelser från EU innebär att försändelsen anmäls med ett transportdokument eller annat dokument vid ankomsten. Efter det ska importören lämna en elektronisk importdeklaration i UTU-systemet inom tio dagar. 

Åland Post kommer utan extra avgift att som ombud lämna förenklad deklaration för post- och fraktförsändelser från andra EU-länder när de transporteras med oss för att du ska kunna få dina varor så fort som möjligt. 

Har du frågor?

Vid frågor om Åland Posts tullhantering, kontakta Åland Post Förtullning på telefon 018-636727 eller genom mejl till spedition@alandpost.com.

Vid frågor om Tullens regler och system, kontakta Mariehamns Tull på telefon +358 295 52333 mån–fre kl. 9–15.

Vid frågor om transporter och fraktpriser, kontakta Bethina Bergman på telefon 018-636684 eller genom mejl till sales.logistics@alandpost.com.

Mer information på Tullens webbplats

Varutrafik mellan Åland och övriga Finland

Förtullning

Birger Franzén
Teamleader
+358 18 636 737
spedition@alandpost.com
Inger Lindblad
Inger Lindblad
Tulldeklarant, assistent
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Tulldeklarant Jeanette Engström
Jeanette Engström
Tulldeklarant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Foto på Pia Isaksson
Pia Isaksson
Tulldeklarant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com