Packa rätt | www.alandpost.ax

Packa rätt

Förpackningsmaterial såsom kuvert, påskuvert, madrasserade påsar och kartonger finns att köpa på alla postkontor. Observera att utbudet kan variera mellan de olika postkontoren och -ombuden.

Varor som inte är känsliga för stötar eller tryck

Varor som inte är känsliga för stötar eller tryck kan förpackas i påskuvert. Förslut påskuvertet ordentlig.

Omslaget bör vara stadigt så det håller för maskinell hantering eller för tyngden av andra försändelser. Förslut omslaget tätt så att inga outfyllda hörn eller delar kan fastna i sorteringsmaskinen. Omslaget bör vara sådant att adresskort och etiketter fäster på omslaget.

Andra varor

Andra varor förpackas i en hållbar låda. Fyll ut lådan så att innehållet inte kan röra sig i lådan. Använd gärna utfyllnadsmaterial såsom styrox, skum- eller bubbelplast, plastchips eller tidningspapper.

Föremål som har vassa eller ömtåliga hörn, till exempel böcker, bör förses med hörnskydd. Förslut paketet med tejp och använd gärna snöre till tyngre försändelser.

Flytande ämnen

Flytande ämnen förpackas i tät behållare eller flaska av hållbart material. Behållare med stor öppning försluts vattentätt. Om en försändelse innehåller flera behållare med flytande ämnen förpackas behållarna i en stadig låda så att de ej kan röra på sig i lådan.

Bräckligt

Det är på avsändarens ansvar att paketet är förpackat så som innehållet förutsätter. Ifall paketet går sönder och innehållet i paketet skadar andra försändelser så är avsändaren skyldig att ersätta dessa skador.

Etiketten "bräckligt" ska sättas på paketets sidor och förpackas väl skyddat i hållbar låda av papp eller trä. Använd utfyllnadsmaterial såsom träull, styrox, skum- eller bubbelplast, plastchips eller tidningspapper. 

Föremål som har vassa eller ömtåliga hörn, t.ex böcker, bör förses med hörnskydd. Förslut paketet med tejp och använd gärna snöre till tyngre försändelser.

Ämnen i pulverform

Ämnen i pulverform förpackas i tät påse, ask eller behållare. Om en försändelse innehåller flera behållare med ämnen i pulverform förpackas behållaren i en stadig låda så att de ej kan röra på sig i lådan.

Pallförsändelser

Pallförsändelser lastas på transportbehållare såsom pall eller rullcontainer. Lasten får inte överskjuta transportbehållaren.

Föremål som ska transporteras i en bestämd ställning bör bindas så att de inte kan falla ur transportbehållaren.