Hållbarhet | www.alandpost.ax

Hållbarhet

Åland Posts ansvar för hållbarhetsfrågor är centralt för bolagets utveckling och fortsatta förmåga att skapa värde för kunderna och det åländska samhället.

Hållbarhetsarbetet bidrar till Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland (barkraft.ax) samt Agenda 2030 i enlighet med landskapsregeringens ägarpolicy

Åland Post delar in hållbarhetsarbetet i huvudområdena miljö, medarbetare och samhälle. Vårt miljöledningssystem är uppbyggt enligt kraven i ISO 14001:2015.

Marika Lindström
Marika Lindström
Personalchef
+358 18 636 714
marika.lindstrom@alandpost.com
Johan Sundblom
Johan Sundblom
Ekonomichef
+358 18 636 621
johan.sundblom@alandpost.com