Hållbarhet | www.alandpost.ax

Hållbarhet

Åland Posts ansvar för hållbarhetsfrågor är centralt för bolagets utveckling och fortsatta förmåga att skapa värde för kunderna och det åländska samhället.

Arbetet utgår från Brundtland kommissionens ursprungliga definition av hållbar utveckling som lyder: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". 

Åland Post delar in hållbarhetsarbetet i huvudområdena miljö, medarbetare och samhälle.

Johan Sundblom
Johan Sundblom
Ekonomichef
+358 18 636 621
johan.sundblom@alandpost.com
Monika Råstedt
Monika Råstedt
Miljöansvarig
+358 18 636 688
monika.rastedt@alandpost.com
Marika Lindström
Marika Lindström
Personalchef
+358 18 636 714
marika.lindstrom@alandpost.com