Svarstjänst | www.alandpost.ax

Svarstjänst

Om du bjuder kunden på portot så är chansen större att du får flera svar på ditt företags/förenings utskick eller annons. Du betalar endast för de svar du får (gäller ej frankosvar). Priserna gäller fr.o.m. 1 januari 2020.

Svarsförsändelse

Det vanligaste sättet att bjuda på svarsportot kallas "Svarsförsändelse". En kupong, ett kuvert eller ett kort förtrycks med texten "Mottagaren betalar portot". Svarsförsändelsen markeras med en ruta i övre högra hörnet med texten "Mottagaren betalar portot" eller liknande. Numret för avtalet skrivs i svarsförsändelsens adresspåskrift. Se modeller för svarförsändelser här nedanför.

Portot för svarsförsändelserna faktureras ditt företag i efterhand och du betalar endast för de svar du får. Minimistorleken på svarskupongen inom Åland och Finland är 9 x 13 cm. För svarsförsändelser inom Norden och internationellt - se nedan. Även på utskick till Norden kan du bjuda på svarsportot. Portobeteckningen "Mottagaren betalar portot inom Norden" måste finnas på returförsändelsen, så även avtalsnumret. Minimistorleken på svarskupongen är 9 x 13 cm.

Pris

Årsavgiften är 19,50 €. Utöver årsavgiften tillkommer 0,6585 € per varje svarsförsändelse + 5,9 € per kilo, dock minst 0,87 € per försändelse. Samtliga priser angivna är exklusive moms.

För skrymmande svarsförsändelser tillkommer 3,9516 € per försändelse, momsfritt.

Internationell svarsförsändelse

Dessa kan användas mellan alla länder. Portobeteckningen "No stamp required, Ne pas affranchir" måste finnas på returförsändelsen. Ett speciellt tillståndsnummer måste tryckas på försändelsen. Minimistorleken på svarskupongen är 9 x 14 cm. Undantag: Svarsförsändelser går inte att posta från Ryssland.

På Åland och inom Finland:

I Finland till finskspråkiga kunder: 

Övriga länder: