Tidsbestämd adressändring | www.alandpost.ax

Tidsbestämd adressändring

En tidsbestämd adressändring innebär att posten till din ordinarie adress delas ut till en annan adress under en överenskommen tidsperiod.

I tjänsten ingår eftersändning av följande: 

(förutsatt att den ordinarie adressen är på Åland)

  • Inom Åland all adresserad post och postpaket
  • Till fastlandet all adresserad post och postpaket
  • Till utlandet Priority och Economy brev upp till 250 gram samt postkort

Tjänsten är avgiftsbelagd och kan beställas från en vecka upp till ett år. Din primära adress ändras inte och när den avtalade tiden gått ut delas posten automatiskt ut dit igen.

Pris tidsbestämd adressändring (inkl. moms)

  7 dagar - 1 månad För varje därefter påbörjad månad
Åland  10,00 € 3,00 €
Finland 12,00 €

5,00 €

Övriga världen 16,00 € 7,00 €

Sommarpostlåda

Utdelning till sommarbostaden sker utan extra avgifter om:

  • sommarpostlådan är placerad bredvid andra "året-om-postlådor"
  • postlådan befinner sig längs den normala utdelningsrutten och avståndet till de närmaste "året-om-postlådorna" är mer än 1 km.

Om din sommarpostlåda inte uppfyller ovanstående kriterier tillkommer en månadsavgift för de månader du vill få posten utdelad till din sommaradress.

Observera att du alltid måste beställa den avgiftsbelagda tjänsten tidsbestämd adressändring om du vill få post eftersänd från hemadressen till din sommarpostlåda. Vill du bara ha tidningen till din sommarpostlåda behöver du, förutsatt att lådan använts tidigare och är placerad enligt ovan nämnda kriterier, endast kontakta tidningens kundtjänst

Bild på Sarah Wigell
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com