FÖR ARBETSTAGARE | www.alandpost.ax

FÖR ARBETSTAGARE

Om du får friskvårdsförmåner via Friskvård.ax har du ett stort utbud av friskvårdsleverantörer inom motion, kultur och massage att välja bland.

Din arbetsgivare väljer i vilken form de vill ge dig friskvårdsförmånen. Det finns två olika alternativ: 

Arbetsgivaren väljer även vilka av de olika förmånerna som ges till dig (motion, motion/kultur, massage). Friskvårdförmånen har en giltighetstid på ett helt kalenderår och sista giltighetsdatum är alltid den 31.12 det året du får förmånen. 

Observera att när det gäller motion och kultur har du tillgång till alla leverantörer i tjänsten. Har du förmånen massage har din arbetsgivare möjlighet att välja vilka massageleverantörer du kan använda förmånen hos. Din arbetsgivare informerar dig om du kan använda din förmån hos alla eller hos vissa av massageleverantörerna.

Om du saknar någon leverantör i utbudet kan du prata med din arbetsgivare och be dem ta kontakt med oss på Friskvård.ax eller prata direkt med leverantören och be dem ansluta sig till Friskvård.ax. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.