E-tjänst | www.alandpost.ax

E-tjänst

Med e-tjänsten har era arbetstagare alltid sina friskvårdsförmåner bekvämt till hands i mobiltelefonen. E-tjänsten är säker och lätt att använda. Denna elektroniska tjänst är en god gärning miljömässigt då inga papper används till kuponger och heller ingen transport krävs för distribution.

Fördelar med e-tjänsten:

  • E-tjänsten är mer förmånlig eftersom det inte tillkommer någon beställningsavgift vid beställning. 

  • Ni behöver inte distribuera ut kuponger till era arbetstagare. 

  • Ni är med e-tjänsten friare att bestämma förmåner ni ger till era arbetstagare. 

  • Om en arbetstagare slutar hos er, och inte redan använt hela sitt friskvårdssaldo, kan ni som arbetsgivare enkelt avsluta personen och han/hon har då inte längre tillgång till sitt friskvårdskonto.

Så här fungerar e-tjänsten i mobilen