Reklamation | www.alandpost.ax

Reklamation

För att få eventuell ersättning ska reklamation om skada göras när försändelsen tas emot eller senast inom sju arbetsdagar. 

När det gäller fall av försening eller försvinnande kan anmärkning framställas inom sju dagar från det att avsändaren eller adressaten har delgivits fördröjningen eller försvinnandet.

Transportledning - lokaltrafik

Jonas Back
Jonas Back
Enhetschef, lokaltrafik Åland
+358 18 636 774
jonas.back@alandpost.com

Transportledning - fjärrtrafik

Jonas Karlsson
Enhetschef, fjärrtrafik
+358 18 636 719
jonas.karlsson@alandpost.com