Reklamation | www.alandpost.ax

Reklamation

För att få eventuell ersättning ska reklamation om skada göras när försändelsen tas emot eller senast inom sju arbetsdagar. 

När det gäller fall av försening eller försvinnande kan anmärkning framställas inom sju dagar från det att avsändaren eller adressaten har delgivits fördröjningen eller försvinnandet.

Transportledning - fjärrtrafik

Jonas Hammarbäck
Transportchef, fjärr- och lokaltrafik
+358 18 636 719
jonas.hammarback@alandpost.com