Utdelning till dörren - Närpostlåda | www.alandpost.ax

Utdelning till dörren - Närpostlåda

Tjänsten Närpostlåda erbjuder dig möjligheten att få posten levererad till en plats som avviker från Postens utdelningsplan. Du kan till exempel få posten till ett brevinkast i stället för en postlåda vid gatan.

  • Varje lösning avtalas separat med kunden. Tjänsten prissätts från fall till fall efter längden på postutdelarens avvikelse från den normala rutten.
  • Tjänsten kan gälla en enstaka postmottagare som bor i ett egnahemshus eller ett bostadsbolag eller bostadsbolagets alla postmottagare. Om tjänsten gäller ett flerfamiljshus mäts ruttavvikelsen till närmaste lägenhet och alla lägenheter faktureras samma avgift. 
  • Postmottagare som av olika anledningar är rörelsehindrade kan av läkare få ett intyg utskrivet som berättigar till att avgiftsfritt få posten utdelad i en postlåda som är placerad antingen vid dörren, vid husets kör- eller gånganslutning eller i lägenhetens brevinkast. Tjänsten gäller bara för postmottagarens ordinarie adress och beviljande av tjänsten förutsätter att samtliga postmottagare i hushållet har intyg som berättigar till tjänsten.
  • Tjänsten inkluderarar också utdelning av tidningar för kunder som är bosatta inom områden med morgon och lördagsutdelning.
Avvikelse i meter (tur och retur) Pris 2021 (inkl. moms)
- 20 122 €
21 - 50 148 €
51 - 100 172 €
101 - 150 196 €
151 - 200 221 €
201 - 300 271 €
301 - 500 368 €
501 - 1000 612 €
1001 - 2000 1100 €

Utdelning till sommarpostlåda

Vistas du mest på stugan under sommaren och vill få din post direkt dit? Det är inga problem med Postens tjänst för utdelning till "sommarpostlåda".

Tjänsten är helt kostnadsfri om sommarpostlådan finns invid andra "året-om-postlådor" eller om den är längs den normala utdelningsrutten och avståndet till närmaste ”året om” postlåda är mer än 1 km.

Även om din sommarpostlåda inte uppfyller ovanstående kriterier kan du ändå få utdelning till den mot en avgift per månad för det antal månader som du vill nyttja sommarpostlådan.

Observera att tillfällig eftersändning alltid kostar även om din sommarpostlåda uppfyller kriterierna för kostnadsfri utdelning! 

Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com