Mått och storlek på brev | www.alandpost.ax

Mått och storlek på brev

Minimistorlek Minimistorlek för brev är 9 x 13 cm inom Norden och till övriga länder 9 x 14 cm.
Maximistorlek Maximistorlek för brev är bredd + längd + tjocklek = 90 cm,
största längd dock 60 cm.
Maximivikt Maximivikt för brev är 2 kg.
Brev i form av en rulle För brev i form av en rulle är minimistorleken längd + dubbel diameter minst 17 cm, längden dock minst 10 cm. Maximistorleken är längd + dubbel diameter högst 104 cm, längden dock högst 90 cm.
Skrymmande brev Ett brev är skrymmande när det är större  än ett vanligt brevinkast det vill säga när kortaste sidan är över 25 cm, eller den längre sidan är över 40 cm och/eller när brevet är tjockare än 3 cm.

Transporttiden för Priority skrymmande brev är en dag längre.

För skrymmande brev uppbärs en tilläggsavgift.

Måttstorlek på brev