Skapa större intresse hos kunderna | www.alandpost.ax

Skapa större intresse hos kunderna

Brev, fakturor och transaktionsutskrifter utgör grunden i kommunikationen med era kunder och är centrala för kundupplevelsen. Trots detta lyckas man inte alltid kommunicera meningsfulla budskap – utskriften av transaktionsdokumenten är ofta en outnyttjad möjlighet till marknadsföring.

Transaktionsdokumenten har en potential att utvecklas till en drivande del av er kundkommunikation och därmed bli ett viktigt element i er marknadsföringsmix.

De viktigaste trenderna

Tre trender påverkar utvecklingen av transaktionsdokumenten

  • Konsolidering av innehållet från separata dokument – med andra ord bilagor och instick för effektivare och tydligare dokument med bättre genomslagskraft 
  • Utskick i flera kanaler – sammanhang mellan printat, mobilt och online innehåll
  • Riktade budskap och kundupplevelser som är skräddarsydda till personer och segment – till och med i samma print körning 
  • Varje transaktionsdokument ger en möjlighet till kommunikation (95 % blir läst)
  • Varje dokument ger en möjlighet att kommunicera ett anpassat budskap direkt till kunden (kunder använder i medeltal 4 minuter på att läsa transaktionsdokument) 
  • Varje dokument kan bidra till att skapa en positiv kundupplevelse