Oadresserad direktreklam (ODR) | www.alandpost.ax

Oadresserad direktreklam (ODR)

ODR kan skickas till olika mottagargrupper, t.ex. hushåll, egnahem, lantbrukare och företag. Välj hela Åland eller begränsa utskicket till olika utdelningsdistrikt eller kommuner.

ODR delas inte ut till dem som har tackat nej till reklam, dock med undantag för samhällsinformation. Samhällsinformation får inte innehålla reklam och texten "Samhällsinformation" måste tryckas på materialet och först godkännas av Posten.

Mottagargrupper Antal på hela Åland
Hushåll 13 000 st
Egna hem 9 700 st
Lantbrukare 750st
Företag 3 300 st

Siffrorna i tabellen är ungefärliga. Ta kontakt med oss för att få exakt antal.

Normal utdelning sker inom sex arbetsdagar men utdelning på två dagar samt utdelning inom fyra dagar kan också bokas. Alla utdelningar ska bokas på förhand, antingen via telefon eller genom vår kundportal

Materialet lämnas till postkontoret buntade enligt de instruktioner som erhålls vid bokningen och märk materialet med "ODR till utdelningen".

Materialet måste finnas på Postterminalen i Sviby senast klockan 12:00 dagen före utdelningen ska påbörjas, i annat fall flyttas utdelningen fram en dag.

Buntningen görs så att de håller i hanteringen och varje bunt förses med en buntlapp som erhålls vid bokningen. Posten kan även göra buntning mot en tilläggskostnad. Eventuella överexemplar sparas inte.

Priser

Mathias Falander
Säljare, Posttjänster
+358 18 636786
mathias.falander@alandpost.com