Samhälle | www.alandpost.ax

Samhälle

Åland Post erbjuder sedan nästan 400 år tillbaka regelbundna transporter till och från Åland. Än idag har vi samhällsuppdraget att leverera postförsändelser till alla hushåll och företag på Åland.

Dessa logistikuppdrag utgör viktiga samhällsfunktioner för både privatpersoner och näringsliv och vi har ett stort ansvar att sköta uppdragen med hög kvalitet.

Åland Post gör långsiktiga investeringar för att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt som ger fortsatt god avkastning till vårt samhälle i form av dividender, skatter och arbetsplatser. Åland Post har sedan det blev ett eget affärsverk år 1993 betalat 29 miljoner euro i avkastning (dividend) till Ålands landskapsregering.

Posten delar även ut pengar i form av sponsring och julmärkesmedel.