Reklamation | www.alandpost.ax

Reklamation

För att få en eventuell ersättning ska en reklamation om skada göras när försändelsen tas emot eller senast inom sju arbetsdagar. 

När det gäller fall av försening eller försvinnande kan anmärkning framställas inom sju dagar från det att avsändaren eller adressaten har delgivits fördröjningen eller försvinnandet.

Sara Hallman
Kundtjänst
+358 18 636 624
kundtjanst@alandpost.com