Reklamation | www.alandpost.ax

Reklamation

För att få en eventuell ersättning ska en reklamation om skada göras när försändelsen tas emot eller senast inom sju arbetsdagar. 

När det gäller fall av försening eller försvinnande kan anmärkning framställas inom sju dagar från det att avsändaren eller adressaten har delgivits fördröjningen eller försvinnandet.

Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com