Tidningsdistribution på Åland | www.alandpost.ax

Tidningsdistribution på Åland

Ska du distribuera tidningar på Åland? Längst ner på sidan hittar du de aktuella priserna i PDF-format. 

Tidningar i dagsutdelning inom Åland, vardagar

Press X och Press M, tidningar som utkommer 5–7 gånger per vecka inom Åland.

Tidningar för distribution i Finland

  • Priser exklusive moms
  • Sändningar över 1000 enligt offert

Tidningar för distribution i Sverige

  • Tidning som utkommer 3-7 gånger/vecka.
  • Sorterad, buntad.
  • Utrikestjänst, ytledes

För övriga tidningsprodukter, kontakta Posten på telefonnummer +358 18 636 682.