Postala tjänster | www.alandpost.ax

Postala tjänster

Vi förstår att portokostnader behöver optimeras i förhållande till önskad utdelningshastighet.

Vi hjälper er alltid med att hitta det bästa portot för varje utskick och postningsbehov, för stora som små volymer och för alla sorters brev och paket.

  • Postala tjänster: inrikes och internationellt
  • Porto optimering för varje utskick
  • Prioritybrev, economybrev, direktreklam, svarsförsändelser, pakettjänster – alla typer av postala försändelser utgående från era behov