Adressering till utlandet | www.alandpost.ax

Adressering till utlandet

De flesta länder adresserar på samma sätt, men det finns några saker att tänka på:

 • Mottagarlandets namn skrivs på svenska, engelska eller franska med stora bokstäver.
 • Till vissa länder ska landets nationalitetskod skrivas före postnumret, enligt ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen).
 • Mellan bokstavsbeteckningen och själva postnumret sätter man ett bindestreck.
 • På brev till USA skrivs gatunumret före gatans namn, därefter orten, delstatens förkortning och sist postnumret.
 • ”Storbritannien” skrivs på post som ska till England, Skottland, Wales eller Nordirland. (På brev till Irland skrivs däremot ”Irland”.) Husnumret skrivs före gatuadressen. På nästa rad skrivs by, stad, distrikt eller postsorteringsort följt av grevskap och därunder land.

Landskoder till nordiska länder/områden

Inom Åland och från Finland får AX användas men är inte nödvändig.

Tänk på att det kan vara bra att använda landskoden FI även till Finland från Åland, särskilt då orten skrivs med det svenska ortsnamnet.

Tyska posten rekommenderar inte landskod på adresser till tyska mottagare

Land ISO-landskod
Åland AX
Finland FI
Sverige SE
Norge NO
Danmark DK
Färöarna FO
Grönland GL
Island IS

Exempel på adresseringar

 •  Mona Bergström

   Postgränd 8 B

   AX-22100 MARIEHAMN

   ÅLAND, Finland
 • Oy Företag Ab 

  Asta Andersson 

  PB 74 

  FI-06151 BORGÅ

  FINLAND
 • Saga Hansson 

   Vargvägen 36 

   SE-30271 HALMSTAD 

   SVERIGE
 • Ms Josephine Waters 

  28 Valley Park Drive 

  ENFIELD

  MIDDLESEX EN1 31 W 

  GREAT BRITAIN
 • Mr. John P. Adams 

   3414 Lincoln Plaza 

   ARLINGTON,VA 209 

   USA
 • Herrn Max Meyer 

   Goetenstrasse 25 

   78459 KONTANZ

   GERMANY 
 • Miss Petra VAN DONKER 

   Rodorendroplein 7 B 

   NL-3053 ES ROTTERDAM 

   NETHERLANDS

På försändelser till utlandet krävs särskilda handlingar när en vara går ut permanent, exempelvis som gåva eller varuprov.

Tulldeklaration CN 22 ska klistras på försändelser till utlandet (även till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde). 

Om försändelsens värde överstiger 300 € ska tulldeklarationer CN 23 (så många som behövs) ifyllas. -Obs! Tulldeklarationen ska skrivas på ett internationellt språk som talas i mottagarlandet.