Adressering till utlandet | www.alandpost.ax

Adressering till utlandet

De flesta länder adresserar på samma sätt, men det finns några saker att tänka på:

 • Mottagarlandets namn skrivs på svenska, engelska eller franska med stora bokstäver.
 • Till vissa länder ska landets nationalitetskod skrivas före postnumret, enligt ISO (Internationella Standardiseringsorganisationen).
 • Mellan bokstavsbeteckningen och själva postnumret sätter man ett bindestreck.
 • På brev till USA skrivs gatunumret före gatans namn, därefter orten, delstatens förkortning och sist postnumret.
 • ”Storbritannien” skrivs på post som ska till England, Skottland, Wales eller Nordirland. (På brev till Irland skrivs däremot ”Irland”.) Husnumret skrivs före gatuadressen. På nästa rad skrivs by, stad, distrikt eller postsorteringsort följt av grevskap och därunder land.

Landskoder till nordiska länder/områden

Inom Åland och från Finland får AX användas men är inte nödvändig.

Tänk på att det kan vara bra att använda landskoden FI även till Finland från Åland, särskilt då orten skrivs med det svenska ortsnamnet.

Tyska posten rekommenderar inte landskod på adresser till tyska mottagare

Land ISO-landskod
Åland AX
Finland FI
Sverige SE
Norge NO
Danmark DK
Färöarna FO
Grönland GL
Island IS

Exempel på adresseringar

 •  Mona Bergström
   Postgränd 8 B
   AX-22100 MARIEHAMN
   ÅLAND, Finland
 • Oy Företag Ab 
  Asta Andersson 
  PB 74 
  FI-06151 BORGÅ
  FINLAND
 • Saga Hansson 
   Vargvägen 36 
   SE-30271 HALMSTAD 
   SVERIGE
 • Ms Josephine Waters 
  28 Valley Park Drive 
  ENFIELD
  MIDDLESEX EN1 31 W 
  GREAT BRITAIN
 • Mr. John P. Adams 
   3414 Lincoln Plaza 
   ARLINGTON,VA 209 
   USA
 • Herrn Max Meyer 
   Goetenstrasse 25 
   78459 KONTANZ
   GERMANY 
 • Miss Petra VAN DONKER 
   Rodorendroplein 7 B 
   NL-3053 ES ROTTERDAM 
   NETHERLANDS

På försändelser till utlandet krävs särskilda handlingar när en vara skickas, även vid exempelvis gåva eller varuprov.

Tulldeklaration CN22 ska klistras på försändelser till utlandet (även till specialområden utanför EU:s moms- och accisområde). 

Om försändelsens värde överstiger 300 € ska tulldeklarationer CN23 ifyllas och bifogas. Obs! Tulldeklarationen ska skrivas på ett internationellt språk som talas i mottagarlandet.