Poste restante | www.alandpost.ax

Störning:

Poste restante

Privatpersoner kan använda en Poste restante-adress för tillfällig mottagning av post. Poste Restante-tjänsten erbjuds på separata verksamhetsställen som posten utsett: Postkontoren i Mariehamn, Kökar, Kumlinge, samt Postterminalen i Sviby.

I Poste restante-adressen ska man ange adressatens för och efternamn, adressen POSTE RESTANTE  samt postnummer och postanstalt. Försändelsen levereras till verksamhetsstället där den kan hämtas. Försändelsen ska förses med avsändarens namn- och adress uppgifter.

En person som hämtar en poste restante-försändelse ska styrka sin identitet med ett identitetsbevis. Namnet i adressatens identitetsbevis ska motsvara adressatnamnet som anges på försändelsen. Försändelsen kan hämtas under förvaringstiden.
Försändelser som inte adresserats med adressatens för och efternamn överlämnas inte.

Om Åland Post har befogade skäl att misstänka att tjänsten missbrukas, kan erbjudandet av tjänsten omedelbart avbrytas. Försändelser som inte överlämnats behandlas som obeställbara försändelser.