Poste restante | www.alandpost.ax

Poste restante

Med Poste Restante kan du ta emot post även om du inte har en fast adress, t.ex. i samband med en resa. Din post sparas då på det postkontor vars Poste Restante-adress du använder, tills du kan hämta den därifrån.

Tjänsten är avgiftsfri, gäller för privatpersoner och erbjuds på följande postkontor: Mariehamn, Kökar, Kumlinge och postterminalen i Sviby.
 
Avsändaren kan ange Poste Restante-adressen direkt på dina försändelser enligt följande:
Ditt för- och efternamn
POSTE RESTANTE
Postnummer & postanstalt
 
Exempel:
Kalle Postman
POSTE RESTANTE
22100 MARIEHAMN
 
Ifall du inte vill eller kan informera avsändarna om att du använder en Poste Restante-adress är det också möjligt att få posten dit genom att göra en adressändring eller tidsbestämd adressändring från en annan adress. Adressändring gör du via Min sida. Gör du en adressändring som gäller tillsvidare till en Poste Restante-adress behöver du göra en ny adressändring när du åter vill ha posten till din hemadress.
 

Tänk på att:

  • Du behöver kunna styrka din identitet med ett identitetsbevis när du avhämtar försändelser från en Poste Restante-adress. Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan person att hämta dina försändelser.
  • Försändelser som inte avhämtats inom en månad returneras till avsändaren.
  • Försändelser med en förutbestämd förvaringstid returneras om de inte avhämtats inom den angivna tiden.
  • Det är bara det postkontor vars Poste Restante-adress du använder som har information om vilka försändelser som finns sparade. Försändelserna skickas inte heller till något annat serviceställe för uthämtning.
  • En Poste Restante-adress är avsedd för tillfälligt bruk.
Om Åland Post har befogade skäl att misstänka att tjänsten missbrukas, kan erbjudandet av tjänsten omedelbart avbrytas.
Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com