Utskrift och kuvertering | www.alandpost.ax

Utskrift och kuvertering

Åland Post samarbetar med Xerox och kan erbjuda flexibla och snabba lösningar för utskrifter och kuverteringar. Det handlar om högkvalitativ hantering av dataproduktion från print till sammanställning och distribution med hjälp av spjutspetsteknologier.

Vi klarar av stora volymer av utskrift och kuvertering med olika typer av data, såsom försäkringsbesked, hyresavier, kontobesked, teleräkningar med mera och allt hanteras med hjälp av Xerox kvalitativa och automatiserade lösningar. Distribution sker sedan på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt.

Genom ett samarbete med Åland Post och Xerox får ni ett omfattande affärsstöd och kan vara säkra på att era nyckelprocesser tas om hand av experter.