Utskrift och kuvertering | www.alandpost.ax

Utskrift och kuvertering

Åland Post samarbetar med Asterion DM Finland Ab och kan erbjuda flexibla och snabba lösningar för utskifter och kuverteringar. Det handlar om högkvalitativ hantering av dataproduktion från print till sammanställning och distribution med hjälp av spjutspetsteknologier.

Vi klarar av höga volymer av print och kuvertering med olika typer av data, såsom försäkringsbesked, hyresavier, kontobesked, teleräkningar med mera och allt hanteras med hjälp av Asterions kvalitativa och automatiserade lösningar. Distribution sker sedan på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt.

Asterion har certifierats i enlighet med den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöcertifiering ISO 14001. Standarden säkerställer vår förmåga att leverera överlägsna lösningar med vilka ni som kunder kan förbättra er
effektivitet och produktivitet, förkorta processer och höja den egna servicenivån.

Genom ett samarbete med Åland Post och Asterion får ni ett omfattande affärsstöd och kan vara säkra på att era nyckelprocesser tas om hand av experter.

Christer Rydén
Christer Rydén
Företagssäljare
+358 18 636 682
christer.ryden@alandpost.com