Mått och viktgränser för paket | www.alandpost.ax

Mått och viktgränser för paket

Inrikes

Minimistorleken för inrikespaket är 25 cm x 15 cm x 3,5 cm och maximistorleken är 120 cm x 60 cm x 60 cm (0,43 m3 ).

Utrikes

Minimistorleken för utrikespaket är 18 cm x 27 cm (adresskortets storlek). Maximistorlek: längd 150 cm och längd + omkrets 300 cm (landsvisa begränsningar). Maximivikt är i regel 30 kg/paket (landsvisa begränsningar). Större paket skickas som frakt.

Ett paket prissätts per påbörjat kilo enligt den vägda vikten eller volymvikt beroende på vilket som är störst. Volymvikten räknas ut på följande sätt: Ett paket som är 70 cm x 60 cm x 50 cm, prissätts enligt följande: 0,7 m x 0,6 m x 0,5 m (=0,21 m3) x 250 kg = 52,5 kg.