Ett betalsystem för din hälsa och ditt välmående

Friskvård.ax är Postens friskvårdskoncept till alla åländska arbetsgivare. Friskvård.ax är uppbyggt i form av personliga friskvårdskuponger som fungerar som kontanter vid betalning hos ett stort antal åländska friskvårds- och kulturleverantörer.

För dig som anställd betyder det här att du, genom din arbetsgivare får tillgång till ett stort utbud av träningsställen, vilket ger dig stora möjligheter att variera din träning. Med kultur som valbart tillägg kan även arbetsgivaren snabbt och enkelt erbjuda dig ett stort och intressant kulturutbud.

Beställning

Är ditt företag intresserat av att beställa friskvårdskuponger? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att komma igång. Du får gärna höra av dig direkt till oss per e-post friskvard@alandpost.com eller telefon 6360.