Förtullningstjänster i vår Kundportal | www.alandpost.ax

Förtullningstjänster i vår Kundportal

I Åland Posts kundportal finns två tjänster som kan hjälpa dig med din interna uppföljning av ankommande försändelser och förtullningen av dessa samt förse dig med underlag för redovisningen av importmoms. Tjänsterna i Kundportalen är gratis och erbjuds våra registrerade företagskunder.

Tjänsten Förtullningar

I vår förtullningstjänst kan du enkelt få tillgång till förtullningsbesluten för och information om de deklarationer som Åland Post har lämnat in för din räkning.

Från och med den 1.1.2018 ska momsregistrerade företag deklarera importmoms till Skatteförvaltningen. Till följd av detta innehåller Tullens beslut inte längre någon skattegrund fördelat på olika momssatser, vilket behövs som underlag för momsdeklarationen. Vår förtullningstjänst erbjuder en Export-funktion, där förtullningsinformation med skattegrunder för en viss period kan exporteras i en rapport, som kan användas som stöd vid momsdeklareringen.

Tjänsten Ankommande försändelser

Vår nya tjänst i kundportalen Ankommande försändelser är för tillfället under utveckling. När den tas i bruk, kommer du där få en översikt över alla ankommande och ankomna försändelser och deras förtullningsstatus. Där har du som importör också möjlighet att kontrollera uppgifterna för de förenklade och slutliga deklarationerna för att du ska kunna uppfylla din skyldighet att säkerställa att uppgifterna är korrekta. Där kan du ge Åland Post förtullningsuppdrag för enskilda försändelser och ladda upp de nödvändiga underlagen. Du väljer själv vilket dokument som ska bifogas till den slutliga skattegränsdeklarationen för inrikesförsändelser, då endast du som importör kan avgöra vilket dokument som uppfyller Tullens och Skatteförvaltningens krav på att det ska gå att koppla till en affärshändelse i din bokföring. Detta är viktigt med tanke på att skattegränsdeklarationen är en förutsättning för avdrag av importmoms.

Ankommande försändelser underlättar din interna uppföljning och spårning mellan leverans, förtullning och bokföring genom att du bland annat kan ta ut rapporter över ankomna försändelser under en tidsperiod och ange dina egna interna referenser.

När tjänsten Ankommande försändelser tas i bruk kommer alla kunder som har tjänsten Förtullning även få den nya tjänsten ansluten till sitt konto automatiskt utan att behöva kontakta oss.

Vill du använda tjänsterna i Kundportalen?

Registrera dig

Har du inte använt Kundportalen tidigare kan du som ny användare registrera dig här.

Har du redan ett konto?

Har du redan tillgång till Kundportalen kan du logga in här.

Vill du börja använda tjänsten Förtullningar då du redan använder andra tjänster i Kundportalen sen tidigare kan du efter du loggat in gå till sidan Kontakt. Kryssa i de tjänster du vill använda och fyll i dina kontaktuppgifter så får du tillgång till tjänsterna.

Förtullning

Birger Franzén
Teamleader
+358 18 636 737
spedition@alandpost.com
Inger Lindblad
Inger Lindblad
Tulldeklarant, assistent
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Tulldeklarant Jeanette Engström
Jeanette Engström
Tulldeklarant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Foto på Pia Isaksson
Pia Isaksson
Tulldeklarant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com