Hur ska postlådan placeras? | www.alandpost.ax

Hur ska postlådan placeras?

Posten rekommenderar i allmänhet att flera postlådor placeras i lådgrupper. Förutom en effektivare och snabbare utdelning så har postlådor placerade i lådgrupper en väldigt positiv effekt på miljön.

Att exempelvis placera fyra lådor tillsammans i en grupp betyder att postbilen endast behöver stanna en gång i stället för fyra gånger med en ny start efter varje låda. Utöver miljöaspekten så är det också bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt om utdelningsbilen stannar och startar färre gånger.

Om ni vill flytta befintliga eller sätta ut nya postlådor vill vi att ni tar kontakt med Postens utdelningsenhet för att få en rekommendation hur ni bäst kan placera och gruppera lådorna. Produktionsledare Jack Karlsson, telefon 636 750, ansvarar för postlådsplaceringar på landsbygden. Lådplaceringar i Mariehamn handhas av produktionsledare Tommy Svenblad, telefon 636 751.

Gemensam lådställning 

Postlådor placerade i grupp måste inte sättas upp på gemensamma ställningar, men med tanke på bekvämligheten för utdelaren så är det bra om lådornas höjd är ungefär densamma för hela lådgruppen. Annars rekommenderar vi att man gör en gemensam lådställning som följer de rekommendationer som man kan se här nedanför.

Postlådeplacering

Rätt adress ger smidigare postutdelning

Postutdelningen löper självklart smidigast möjligt om varje försändelse är försedd med mottagarens namn samt tydliga adressuppgifter. Men det är ju inte enbart postförsändelsen som behöver rätt adress; även postlådan behöver ha hushållets fullständiga gatuadress. Det underlättar också för utdelaren om alla boende i hushållet har sina namn på postlådan.

Adresslappar till lådorna 

Posten hjälper gärna till att producera namn- och adresslappar till era nya och gamla postlådor. Hör gärna av er till oss så skriver vi ut klisteretiketter med namn- och adressuppgifter och lämnar dem någon dag senare i er postlåda.