Åland Post nära dig! | www.alandpost.ax

Åland Post nära dig!

Åland Post verkar i en framtidsbransch. Logistik och distribution växer i takt med den allmänna globaliseringen. E-handeln blir ett tydligare alternativ till den traditionella detaljhandeln och verktygen som behövs för att bedriva e-handel utvecklas och blir kostnadseffektivare för varje år.

Kostnadseffektiva och säkra leveranser

Det blir allt vanligare att affärstransaktionen sker över nätet medan den fysiska distributionen utlokaliseras till en tredje part. Det är här Åland Post kommer in i bilden. Posten är sedan många hundra år en betrodd partner inom meddelande- och paketförmedling. Det förtroendet vill vi bygga vidare på, dels genom att garantera kostnadseffektiva och säkra leveranser och dels genom att utöka de tjänster vi erbjuder så att vi kan ta hand om hela leveranskedjan för våra kunder. Stort eller smått, mycket eller litet, när eller fjärran - Posten finns nära dig! 

Åland Post - ett modernt logistikföretag

Åland Post är ett modernt logistikföretag med cirka 170 medarbetare som finns där för dig. Omsättningen år 2023 var 36,9 miljoner euro och verksamheten drivs från huvudkontoret i Sviby, Jomala, bara någon kilometer från Mariehamn, Ålands enda stad. Åland Post är sedan den 1 januari 2009 ett aktiebolag där Ålands landskapsregering är den enda aktieägaren.

Åland Post i korthet:

  • Ett modernt logistikföretag med cirka 170 anställda redo att serva dig.
  • 26 000 m² kontors- och produktionslokaler
  • Aktiebolag helägt av Ålands landskapsregering
  • Medlem i Universal Postal Union (UPU).