Åland Posts sponsringspolicy | www.alandpost.ax

Åland Posts sponsringspolicy

Med sponsring avser Åland Post affärsmässiga samarbeten med externa partners vars syfte är att stärka vårt varumärke och nå våra affärsmål. Postens affärsmål är kopplade till företagets omsättning. En fortsatt hållbar och lönsam tillväxt ger god avkastning till vårt samhälle i form av dividender, skatter och arbetsplatser. 

Eftersom vi drivs av nya affärsmöjligheter samarbetar vi även gärna med andra projekt inom entreprenörskap. Vi är medvetna om att vår distributionsverksamhet har en tydlig miljöpåverkan och därför arbetar vi aktivt med miljöfrågor samt sponsring av lokala miljöprojekt. Vänligen observera att Åland Post inte sponsrar porto för olika utskick.

Att söka sponsormedel från Posten

Posten har tillsammans med flera andra åländska företag antagit gemensamma principer för sponsoransökan.

 • Ansökan ska göras på den speciella blankett som finns länkad nedan. Notera att blanketten kan variera mellan de olika företagen.
 • Stopptider för sponsringsansökningar under året är:
  31 mars och 30 november.
 • Definiera målgruppen så tydligt som möjligt.
 • Ta fram ett skräddarsytt erbjudande för hur Posten kan få nytta av sponsorskapet.

Beviljande av sponsormedel

 • Målet med sponsring är att uppnå ömsesidigt utbyte av värden.
 • Ansökningsblanketten är en förutsättning för vidare diskussioner och därför ska ansökan vara skriftlig.
 • Åland Post strävar efter att sponsra färre men större projekt med skräddarsydda lösningar för Postens del.
 • Ju tydligare målgrupp som definieras, desto större chans att sponsormedel beviljas.
 • Vi lägger stor vikt vid att kunna utnyttja sponsorskapet före, under och efter ett evenemang, en match osv. Ansökningar med definierad marknadsplan med förslag på hur Posten kan dra nytta av sponsorskapet prioriteras.
 • Projekt med en tydlig miljöprofil, det vill säga en klar och tydlig plan för hur man vid genomförandet av projektet värnar om miljöfrågor, prioriteras framom övriga projekt.
 • Ansökningarna behandlas högst en månad efter att varje ansökningstid har gått ut.
 • Summan som beviljas kan, vid behov, betalas ut i flera rater, baserat på hur de målsättningar som gemensamt har fastställt, uppnås.
 • För enskilda personer som ännu inte är myndiga görs en extra noggrann värdering innan beslut om sponsring tas.

Blankett för sponsring hittar du här!

Kontakta oss

För mera information kring sponsringsärenden, kontakta Marketing Design Manager johanna.finne@alandpost.com