Åland Posts sponsringspolicy | www.alandpost.ax

Åland Posts sponsringspolicy

Vår sponsring och våra samarbeten utgår från vårt hållbarhetsarbete med fokus på miljö, samhälle, kultur och idrott. Vi vill vara delaktiga i sammanhang där våra kunder och partners finns. Vi strävar efter att vara närvarande i miljöer och sammanhang där logistik- och posttjänster tillför ett mervärde, och i projekt som passar våra värderingar och vår historia.

Målsättning

Våra samarbeten har som målsättning att stärka vårt varumärke och vår affär. Vi vill vara med och bidra till en positiv skillnad för vår verksamhet, för våra partners, för människor och för miljön.

Sponsring och samarbeten

Idag har vi samarbeten inom olika områden – miljö, samhälle, kultur och idrott. Åland Post sponsrar inte porto för olika utskick.


Exempel på våra samarbeten

Julmärkesmedel

Genom försäljning av julmärken stöder Åland Post årligen allmännyttiga och ideella föreningar och organisationer på Åland. Överskottet från försäljningen delas ut som julmärkesmedel och stöder idéer eller projekt som utvecklar det åländska samhället. Privatpersoner eller vinstdrivande organisationer kan inte ansöka om julmärkesmedel. Beslut om utdelning av julmärkesmedel fastställs av Frimärksgruppen.

Beslut om sponsring

Vill du veta mer eller samarbeta? Kontakta vår informatör Gunilla Häggblom gunilla.haggblom@alandpost.com