Företagstjänster | www.alandpost.ax

Vi har lagerutrymme!

Gör som Optinova och Sportia, ha ditt lager hos oss! Hör mer om våra samarbeten genom att se våra kundfilmer.

Livsmedelsdistribution på Åland

Åland Post erbjuder ett heltäckande distributionsnätverk för kyl- och frysvaror.

Åland Post - Smart logistik

Postrodden 50 år!

Postrodden minner om den mödosamma postforslingen över Ålands hav under 400 år. Åland Post är stolta att vara en del av denna viktiga tradition som fyller 50...

Åland Posts uppdrag gällande tidningar

Den nuvarande posttjänstlagen från 2007 justerades senast 2022 till följd av den digitala samhällsutvecklingen. Brevmängderna minskar och därför har...

Förändringar i postverksamheten på Sottunga

Från och med den 1 maj sker förändringar i postverksamheten på Sottunga. Postombudet, Sottunga Smått o. Gott, som drivits av Siv och Leena, avslutar sin...