Farligt gods | www.alandpost.ax

Farligt gods

Med farligt gods avses allt som kan skada levande varelser, miljön eller annat gods vid felhantering under transporten. Till exempel giftiga, frätande eller explosiva ämnen.

Vi har personal som genomgått specialutbildning i hantering av farligt gods. Observera att farligt gods endast transporteras enligt särskild överenskommelse.

Som avsändare till farligt gods ställs särskilda krav på förpackning och deklaration.

Har du specialprodukter som kräver känslig hantering vid transport? Kontakta oss direkt på telefon 018 636 725 eller dispatch.ax@alandpost.com