Förtullning av varor som inte transporterats med Åland Post | www.alandpost.ax

Förtullning av varor som inte transporterats med Åland Post

När du hämtar varor själv till Åland eller när dina varor transporterats till Åland med en annan transportör kan vi erbjuda förtullningstjänster om du har de uppgifter vi behöver för att kunna sköta förtullningen. 

För att vi ska kunna hjälpa dig med förtullningen behöver vi följande uppgifter

  • Ankomstnummer
  • Exportör
  • Importör (Eori-nummer)
  • Detaljerad varubeskrivning + helst CN koden
  • Underlag i forma av faktura, proforma eller kvitto
  • Antal kolli och vikt

Ankomstnummer fås från Tullen eller den transportör som utfört transporten.

Våra förtullningsavgifter hittar du här.

Saknar du någon av uppgifterna vi efterfrågar måste vi tyvärr tacka nej till förtullningsuppdraget. Om du inte har uppgifterna som behövs måste du kontakta Mariehamns Tull genom att ringa +358 295 52333 eller skicka mejl till mariehamnstull@tulli.fi för information om hur du ska göra vid förtullningen av varorna.

Förtullning

Birger Franzén
Teamleader
+358 18 636 737
spedition@alandpost.com
Inger Lindblad
Inger Lindblad
Tulldeklarant, assistent
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Tulldeklarant Jeanette Engström
Jeanette Engström
Tulldeklarant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com
Foto på Pia Isaksson
Pia Isaksson
Tulldeklarant
+358 18 636 727
spedition@alandpost.com