Bolagsstyrning | www.alandpost.ax

Bolagsstyrning

Åland Post Ab ägs av Ålands landskapsregering. Ägarstyrningen framgår av Landskapsregeringens ägarpolicy.

Bolaget ska bedriva postverksamhet och därmed förenlig verksamhet enligt bolagsordningen. Syftet med verksamheten är att bereda vinst åt aktieägaren enligt aktiebolagslagen.

CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab med ansvarig revisor David Mattsson är bolagets ordinarie revisor.