Förtullning av försändelse | www.alandpost.ax

Förtullning av försändelse

När du får en försändelse som behöver förtullas kan du göra förtullningen själv gratis på Tullens webbplats i e-tjänsten importförtullning för privatpersoner. En nyhet är att du också kan förtulla inrikesförsändelser i e-tjänsten.

Vill du förtulla ditt paket? Gör importförtullning för privatpersoner i Tullens e-tjänst.

Tjänsten gäller försändelser som skickas till privatpersoner. Nyhet under våren 2021 är att även inrikesförsändelser kan förtullas via Tullens e-tjänst. Inrikeförsändelser från de e-handlare som har skattegränsnummer berörs inte av den här förtullningen. 

Så här fungerar det

När du får en ankomstavi (papper eller sms med information om att din försändelse har anlänt) från Åland Post finns det instruktioner i aviseringen hur du kan sköta förtullningen. När förtullningen är klar meddelar Tullen automatiskt Åland Post att försändelsen är redo att lämnas ut eller levereras till dig. Om du inte kan sköta förtullningen via Tullens e-tjänst själv, kan en annan privatperson sköta förtullningen för din del.

Försändelse under 22 €

Om innehållets värde är 22 € eller mindre behöver försändelsen inte förtullas och du kan skicka en begäran om att få försändelsen frisläppt till mariehamnstull@tulli.fi. Bifoga ankomstnummer och en redogörelse för värdet i form av orderbekräftelse eller faktura. Den här möjligheten upphör den 1 juli 2021 när EU slopar lågvärdesgränsen.

Förtullning av gåvor

Även gåvor måste förtullas. Du kan göra förtullningen själv via Tullens e-tjänst eller be en annan privatperson sköta förtullningen för din del. För gåvor mellan privatpersoner som har ett värde på högst 45 € betalar du ingen moms (observera vissa undantag), men gåvan måste förtullas.

Gåvor från företag är momsfria upp till 22 € (observera vissa undantag). Gåvor innehållande tobak, alkohol eller parfym måste alltid förtullas.
Mer information om förtullning av gåvoförsändelser på Tullens webbplats.

Tullens kontor i Hamnterminalen

Tullen slutade med utrikespostpaketförtullning över disk för privatpersoner den 1 juni 2020. Övriga förtullningar är fortfarande möjliga att utföra på plats hos Mariehamns tull.

Köp förtullningstjänst av Åland Post

Vill du inte göra förtullningen via Tullens e-tjänst så kan du anlita Åland Post att göra den åt dig. Vi erbjuder införtullning enligt gällande prislista (Inrikesförsändelse: 3 €, övriga: pris från 32,24 €). Moms som uppbärs av Tullen tillkommer samt eventuell tullavgift. Köp tjänsten genom att skicka ankomstnummer, faktura och personnummer till kundtjanst@alandpost.com. Du kan också ladda upp förtullningsuppdraget via aviseringssidan på Min sida.

Vill du veta mer om Tullens e-tjänst?

Om du vill veta mer om hur e-tjänsten för förtullning fungerar besvarar Tullen dina frågor på telefonnummer +358 295 5206.

Mer information om förtullning