Förtullning av försändelse | www.alandpost.ax

Förtullning av försändelse

När du får en försändelse som behöver förtullas kan du göra förtullningen själv gratis på Tullens webbplats i e-tjänsten importförtullning för privatpersoner.

Tjänsten gäller försändelser som skickas till privatpersoner. Sedan våren 2021 kan även inrikesförsändelser förtullas via Tullens e-tjänst. Inrikeförsändelser från de e-handlare som har skattegränsnummer berörs inte av den här förtullningen. 

Vill du förtulla ditt paket? Gör importförtullning för privatpersoner i Tullens e-tjänst.

Så här fungerar det

När du får en ankomstavi (papper eller sms med information om att din försändelse har anlänt) från Åland Post finns det instruktioner i aviseringen hur du kan sköta förtullningen. När förtullningen är klar meddelar Tullen automatiskt Åland Post att försändelsen är redo att lämnas ut eller levereras till dig. Om du inte kan sköta förtullningen via Tullens e-tjänst själv, kan en annan privatperson sköta förtullningen för din del.

Momsändring 1 juli 2021, försändelser värda 22 € och mindre ska också förtullas

Fram till och med den 30 juni behövde försändelser inte förtullas om innehållets värde var 22 € eller mindre. Den här möjligheten har nu upphört när EU slopat lågvärdesgränsen.

Läs mer om förtullning och betalning av moms från och med den 1 juli 2021.

Förtullning av gåvor

För gåvor värda högst 45 € mellan privatpersoner inom EU betalar du ingen moms om du gör en förtullning via Tullens e-tjänst (observera vissa undantag). Du kan också kontakta Tullen för redogörelse av innehållet och värdet. Gåvor innehållande tobak, alkohol eller parfym måste alltid förtullas. Detta gäller även för gåvor från länder utanför EU (tredjeland).

Se mer information om förtullning av gåvoförsändelser på Tullens webbplats.

Köp förtullningstjänst av Åland Post

EU-försändelser och försändelser från länder utanför EU

Vill du inte göra förtullningen via Tullens e-tjänst för dina EU-försändelser och för försändelser som kommer från länder utanför EU så kan du anlita Åland Post att göra det åt dig. Vi erbjuder införtullning enligt gällande prislista. Moms som uppbärs av Tullen tillkommer samt eventuell tullavgift. Köp tjänsten genom att skicka ankomstnummer, faktura och personnummer till kundtjanst@alandpost.com Du kan också ladda upp förtullningsuppdraget via aviseringssidan på Min sida.

Köpa förtullningstjänst för inrikesförsändelser på postkontoren inte möjligt från den 12 juni 2021

Från och med den 12 juni 2021 kan du inte längre förtulla din inrikesförsändelse på våra postkontor. Du kan förtulla dina försändelser själv gratis i Tullens e-tjänst eller låta en annan privatperson göra förtullningen för din del i e-tjänsten.

Vill du veta mer om Tullens e-tjänst eller har frågor om förtullning?

Om du vill veta mer om hur e-tjänsten fungerar eller har frågor om förtullning besvarar Tullen dina frågor, för kontaktuppgifter se Tullens kontaktuppgifter

Mer information om förtullning