Oönskad reklam | www.alandpost.ax

Störning:

Oönskad reklam

Du kan om du så önskar tacka nej till adresserad reklam, men det finns vissa saker du i så fall bör känna till.

Adresserad reklam som kommer via Posten delas alltid ut till mottagaren eftersom avsändaren betalat för tjänsten. Det är således inte Posten som stoppar adresserad reklampost utan det är helt upp till avsändaren att avgöra det. Det finns två olika slags reklampost: Adresserad reklam och oadresserad reklam.

Adresserad reklam

När du inte vill ha adresserad reklam kan du göra följande:

  • Skicka ett kort till det företag som du inte vill få mer reklam från.
  • Skicka ett kort till Förbundet för direktmarknadsföring i Finland, PB 516, 01301 VANDA som meddelar sina medlemmar.
  • Meddela Statens ämbetsverk på Åland att du inte vill ha reklam. Det gäller då post från företag som köper sina reklamadresser därifrån.

Oadresserad reklam

När du inte vill ha oadresserad reklam kan du göra följande:

  • Klistra upp en tydlig dekal, till exempel med texten "Ingen reklam, tack!", på postlådan/postluckan.
  • Tänk på att det inte går att göra något urval när det gäller oadresserad reklam. Några exempel på oadresserad reklam som du inte får om du tackar nej till reklam är närbutikens specialerbjudanden och Annonsnytt.