Oönskad reklam | www.alandpost.ax

Oönskad reklam

Du kan om du så önskar tacka nej till adresserad reklam, men det finns vissa saker du i så fall bör känna till.

Adresserad reklam som kommer via Posten delas alltid ut till mottagaren eftersom avsändaren betalat för tjänsten. Det är således inte Posten som stoppar adresserad reklampost utan det är helt upp till avsändaren att avgöra det. Det finns två olika slags reklampost: Adresserad reklam och oadresserad reklam.

Adresserad reklam

När du inte vill ha adresserad reklam kan du göra följande:

  • Skicka ett kort till det företag som du inte vill få mer reklam från.
  • Anmäl förbud mot utlämning av personuppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Adressuppgifterna används bl.a. för åsikts- och marknadsundersökningar samt för direktmarknadsföring. Förbudet kan göras via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats eller på telefon 0295-553 64 11 via deras Kundtjänst Befolkningsdata. 
  • Meddela Statens ämbetsverk på Åland att du inte vill ha reklam. Detta gör du genom att fylla i blanketten Förbud mot utgivning av personuppgifter på Magistraternas webbplats. Anmälan gäller post från företag som köper sina reklamadresser från Magistraterna. Läs mer på www.maistraatti.fi/sv
  • Kontakta ASML (Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto, webbplats endast på finska) på mejladressen info@asml.fi och begär förbud mot utlämning av dina uppgifter. 

Oadresserad reklam

När du inte vill ha oadresserad reklam kan du göra följande:

  • Klistra upp en tydlig dekal, till exempel med texten "Ingen reklam, tack!", på postlådan eller postluckan.
  • Tänk på att det inte går att göra något urval när det gäller oadresserad reklam. Några exempel på oadresserad reklam som du inte får om du tackar nej till reklam är närbutikens specialerbjudanden och Annonsnytt.
Sarah Wigell Kundtjänst
Sarah Wigell
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com
Malin Nyberg Kundtjänst
Malin Nyberg
Kundtjänst
+35818636624
kundtjanst@alandpost.com