EORI-nummer är obligatorisk uppgift i alla deklarationer | www.alandpost.ax

EORI-nummer är obligatorisk uppgift i alla deklarationer

Från och med den 2 september 2023 utökar Tullen kontrollerna av företagens EORI-nummer. I alla importdeklarationer samt vid anmälan om varans ankomst, måste importörens EORI-nummer framgå. Ifall att det saknas kommer importdeklarationen att avslås. Om importföretaget har ett EORI-nummer från ett annat EU-land samt ett finskt FO-nummer för mervärdesbeskattning, så anges EORI-numret som en utländsk importörs identifikationsnummer.

EORI är ett EU-omfattande system för registrering av importörer, exportörer och andra ekonomiska aktörer. Med hjälp av EORI-numret kan aktören identifieras i hela EU. 

Läs mer och ansök om EORI-nummer hos Tullen.