Ändring av uppgifter på försändelser | www.alandpost.ax

Ändring av uppgifter på försändelser

Inrikes

  • Ändring av adressatens namn/adress: 16,14 € 
  • Ändring av postförskottssumman: 16,14 €
  • Anhållan om återsändning: 16,14 €

Utrikes

  • Ändring av adressatens namn/adress: 16,14 €
  • Anhållan om återsändning: 16,14 €

Samtliga priser inklusive moms

Om en försändelse saknar godkänt adresskort eller anteckningarna är bristfälliga eller felaktiga uppbärs en avgift på 5,- - 15,- € (inkl. moms) per adresskort.