Ändring av uppgifter på försändelser | www.alandpost.ax

Ändring av uppgifter på försändelser

Inrikes

  • Ändring av adressatens namn/adress: 2,34 € 
  • Ändring av postförskottssumman: 2,34 €
  • Anhållan om återsändning: 2,34 €

Utrikes

  • Ändring av adressatens namn/adress: 12,52 €
  • Anhållan om återsändning: 12,52 €

Samtliga priser inklusive moms

Om en försändelse saknar godkänt adresskort eller anteckningarna är bristfälliga eller felaktiga uppbärs en avgift på 1,814 - 2,249 € (inkl. moms) per adresskort.