Begränsningar i postgången från Åland till utlandet (brev och paket) | www.alandpost.ax

Begränsningar i postgången från Åland till utlandet (brev och paket)

På grund av coronaviruset är postgången till utlandet utsatt för dröjsmål, som en följd av begränsad transportkapacitet. Till vissa länder är det fortfarande stopp i postgången.

Förseningarna till och från Åland beror på minskade transportmöjligheter på grund av coronavirusets spridning. Postgången inom Åland fungerar normalt.

Inom Europa

Transporterna fungerar till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark (inkl. Färöarna och Grönland), Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland (inkl. Agio O'ros), Irland, Island, Italien (inkl. Campione d'Italia, Lago du Lugano och Livignodalen), Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal (inkl. Azorerna och Madeira), Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien (inkl. Ceuta, Kanarieöarna och Melilla), Storbritannien (inkl. Alderney, Guernsey, Isle of Man, Jersey och Sark), Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland (inkl. Büsingen och Helgoland), Ungern, Vatican, Vitryssland och Österrike.

Betydande fördröjningar i postgången mellan Finland och Storbritannien på grund av Brexit och Covid-19. Gäller samtliga försändelser. Postgången är fördröjd i Storbrittanien och liakaså i tullbehandlingen. Födröjningarna kan vara upp till 8 veckor för närvarande.

Obserervera att utdelningen i flera länder utförs mer sällan än normalt.

På grund av begränsad transportkapacitet förekommer förseningar på grund av snabba ändringar i flygtidtabeller. I vissa fall kan det uppkomma dröjsmål på grund av att försändelsen väntar på fortsatt transport någonstans i transportkedjan.

Utanför Europa

Transporterna fungerar till: Algeriet, Argentina, Australien, Bangladesh, Brasilien, Colombia, Egypten, Etiopien, Filippinerna, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Japan,Jordanien, Kanada, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kuwait, Libanon, Malaysia, Marocko, Mexiko, Nepal, Nigeria, Nya Zeeland, Pakistan, Qatar, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tadzikistan, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tunisien, Turkmenistan, USA (inkl. Guam och Jungfruöarna) och Vietnam.

Stopp i postgången

Postgången till övriga länder än de listade här ovan fungerar fortfarande inte. Med hänvisning till force majeure slutar Åland Post omedelbart att ta emot försändelser till länder som för närvarande inte har några transportförbindelser.

Posti har inlett automatisk returnering av Priority- och EMS-paket som inte kan skickat vidare. Paket på väg till länder utan transportförbindelser just nu eller länder utan säkerställda förbindelser inom den närmaste framtiden returneras. Den automatiska returnerningen gäller inte brev.

Kurirförsändelser

Kurirförsändelser kan eventuellt nå fram till länder som den traditionella postgången inte når fram till, eftersom kurirpost transporteras med separata fraktflyg. För bokningsmöjlighet av kurirtjänster:

Uppdaterad  9.3.2021