Coronaviruset påverkar fortfarande postgången till utlandet | www.alandpost.ax

Coronaviruset påverkar fortfarande postgången till utlandet

Transporterna fungerar idag normalt till de flesta länderna men covid-19 påverkar fortfarande postgången till vissa länder. Med hänvisning till force majeure tar Åland Post inte emot försändelser till länder som för närvarande inte har några transportförbindelser.

Transportförbindelserna till följande länder fungerar inte

Bhutan, Brunei, Ecuador, Frankrikes södra och arktiska områden, Guinea-Bissau, Honduras, Jemen, Laos, Lesotho, Montserrat, Nordkorea, Papua Nya Guinea, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, São Tomé och Príncipe, Seychellerna, Sydsudan, Syrien, Swaziland och Tristan da Cunha.

Kurirförsändelser

Kurirförsändelser kan eventuellt nå fram till länder som den traditionella postgången inte når fram till på grund av corona, eftersom kurirpost transporteras med separata fraktflyg. För bokningsmöjlighet av kurirtjänster: