Coronaviruset påverkar fortfarande postgången till utlandet | www.alandpost.ax

Coronaviruset påverkar fortfarande postgången till utlandet

Transporterna fungerar idag normalt till de flesta länderna men covid-19 påverkar fortfarande postgången till vissa länder. Med hänvisning till force majeure tar Åland Post inte emot försändelser till länder som för närvarande inte har några transportförbindelser.

Transportförbindelserna till följande länder fungerar inte

Bhutan
Brunei
Ecuador
Frankrikes södra och arktiska områden
Guinea-Bissau
Honduras
Jemen
Laos
Lesotho
Montserrat
Nordkorea
Papua Nya Guinea
Saint Kitts och Nevis
Saint Lucia
São Tomé och Príncipe
Seychellerna
Sydsudan
Syrien
Swaziland
Tristan da Cunha

Kurirförsändelser

Kurirförsändelser kan eventuellt nå fram till länder som den traditionella postgången inte når fram till på grund av corona, eftersom kurirpost transporteras med separata fraktflyg. För bokningsmöjlighet av kurirtjänster: